δημος
Βεβαιώσεις για τη ΔΕΗ «περί υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτημένο έργο Υδροληψίας»

 

Ο Δήμος έχει ορισθεί υπηρεσία υποδοχής αιτήσεων σε σχέση με Υδροληψίες (αιτήσεις για Άδειες Χρήσης Ύδατος & αιτήσεις για Εγγραφή στο Μητρώο Σημείων Υδροληψίας - ΕΜΣΥ) εξ ονόματος της αδειοδοτούσας αρχής που είναι η Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Τρίπολη).

Από τις 26/9 η πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ζητά από πελάτες της, προκειμένου να διατηρήσουν το Αγροτικό Τιμολόγιο για υδροληψίες, να της προσκομίσουν είτε την Άδεια Χρήσης Ύδατος (Α.Χ.Υ.) είτε Βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει Αίτηση για χορήγηση Α.Χ.Υ.

Οι Άδειες Χρήσεις Ύδατος που έχουν εκδοθεί έως σήμερα είναι πολύ λίγες. Κατά συνέπεια στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται η προσκόμιση Βεβαίωσης περί κατάθεσης φακέλου Αίτησης χορήγησης Άδειας Χρήσης Ύδατος.

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τον Δήμο βάσει του Άρθ. 11 της Κ.Υ.Α. 146896/14 (βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο) για τους περίπου 1.550 φακέλους Α.Χ.Υ. που έχουν κατατεθεί ή διαβιβασθεί προς διεκπεραίωση σε αυτόν (δευτερευόντως ορισμένες βεβαιώσεις θα εκδοθούν από την Περιφέρεια, η οποία επίσης έχει ορισθεί υπηρεσία υποδοχής αιτήσεων).

 

Για την έκδοση και χορήγηση της Βεβαίωσης που ζητά η ΔΕΗ, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες χρειάζεται να καταθέσουν προς το Δήμο τη συνημμένη αίτηση (κατά το Πρότυπο της σελ. 7025 του ΦΕΚ 814 Β’ 14.03.2017). Τονίζεται ότι:

 • Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου Αίτησης χορήγησης Άδειας Χρήσης Ύδατος.
 • Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Την Αίτηση δικαιούται να υποβάλλει οποιοσδήποτε από τους χρήστες νερού που συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο (καλύτερα αυτός στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός). ΠΡΟΣΟΧΗ: ο αιτούντας πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους να εκδίδεται στο όνομά του ο λογαριασμός ρεύματος.
 • Η Αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Δήμου (Ευαγγελιστρίας 87) ή στη Γραμματεία της Δ/νσης Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π. του Δήμου (Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου).
 • Οι Βεβαιώσεις θα αποσταλούν, κατ’ αρχήν ταχυδρομικώς, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διοικητικές πράξεις.
 • Η προθεσμία για τη συνολική διαδικασία (30/9), η οποία έχει τεθεί χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις υπηρεσίες υποδοχής, θεωρείται κατ’ αρχήν απλώς ενδεικτική.

 

Προσοχή απαιτείται στα εξής:

 • Για φακέλους που είχαν κατατεθεί πλήρεις και που οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν την αίτηση για Βεβαίωση χωρίς εμπλοκή της υπηρεσίας υποδοχής.
 • Βεβαίωση εκδίδεται εφόσον ο φάκελος Αίτησης χορήγησης Α.Χ.Υ. είχε κατατεθεί σωστός και πλήρης δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις αιτήσεων Α.Χ.Υ. με βασικές ελλείψεις (δικαιολογητικά, συντεταγμένες υδροληψίας, κλπ), ο φάκελος θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους αιτούντες προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση.
 • Αν δεν έχει κατατεθεί φάκελος Αίτησης χορήγησης Α.Χ.Υ. (π.χ. εάν έχει κατατεθεί μόνο ΕΜΣΥ αλλά όχι φάκελος για Άδεια Χρήσης ή και σε περιπτώσεις εντελώς αδήλωτων υδροληψιών, κ.ά.) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν πλήρη φάκελο Α.Χ.Υ. στο Δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση σχετικής Βεβαίωσης.
 • Για τροποποιήσεις ήδη κατατεθειμένων φακέλων Α.Χ.Υ. ως προς τις χρήσεις νερού, τις ποσότητες νερού κλπ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν πλήρη τροποποιητικό φάκελο Α.Χ.Υ. στο Δήμο (Άρθ. 10 της Κ.Υ.Α. 146896/14, βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο).
 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για σύνταξη φακέλου Α.Χ.Υ. (αρχικού ή τροποποιητικού) παρατίθενται σε επισυναπτόμενο αρχείο.

 Εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά (στο 2731361134, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) αποκλειστικά και μόνο κάθε Τετάρτη, μεταξύ 08:00-14:00.»

 Εφόσον από την τηλεφωνική συνεργασία προκύπτει η ανάγκη επιτόπιας συνεργασίας με την υπηρεσία (για επίλυση προβλημάτων ελλείψεων φακέλων, κλπ), μόνον τότε θα προσδιορίζεται σχετική συνάντηση συνεργασίας στην έδρα της υπηρεσίας.

Για περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας και αποφυγή σύγχυσης των ενδιαφερόμενων, καθώς και για σύνταξη σχετικών φακέλων όπου απαιτούνται, οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στα κατά τόπους γεωπονικά, γεωλογικά, κλπ μελετητικά γραφεία για την εξυπηρέτησή τους.

 

 

Αίτηση

ΚΥΑ περί ηλεκτροδότησης και τροποποιήσεων

Δικαιολογητικά φακέλου ΑΧΥ

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.