Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο « ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 740/10-10-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  5

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την 06/11/2018 στο πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάρτης- Μαγούλα 23100

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης   

 

           Ο Δήμαρχος

 

    Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

Έντυπο οικονομικής προσφοράς