Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Επαναληπτική πρόσκληση για την Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών κτιρίου Δημαρχείου Σπάρτης και λοιπών δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  » CPV 42512200 και 45331220-4, ποσού ευρώ 11.650,00.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 836/21-11-2018   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 21/12/2018, ημέρα Παρασκευή,  στο πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάρτης- Μαγούλα 23100.

 

Επαναληπτική Πρόσκληση

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς