Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « Υποστήριξη για τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 και την εφαρμογή διπλογραφικού για το έτος 2019 »,

  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία   με τίτλο «  Υποστήριξη για τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 και την εφαρμογή διπλογραφικού για το έτος 2019 »,  συνολικού ποσού  18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 5/4/2019   μελέτη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 577/22-5-2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την   3/6/2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Μαγούλα)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων 

 

Στο φάκελλο προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

  1. Άδεια λογιστή -φοροτέχνη Α΄ τάξεως
  2. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  3. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο πλαισιώνεται από ομάδα , ως βοηθοί αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λογιστή –φοροτέχνη Α΄ τάξεως  ή Β΄ τάξεως.  Επιπλέον όλα τα μέλη  της ομάδας του αναδόχου  να  καταθέσουν το  πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  4. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα κυριότερα έργα τουλάχιστον τριών ετών, με μνεία για κάθε παράδοση, του παραλήπτη της ημερομηνίας  παράδοσης κα του ποσού. Οι παραδόσεις  αποδεικνύονται  με την προσκόμιση πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (αντίγραφα Ισολογισμών ελεγμένων από ορκωτούς λογιστές ,  αντίγραφα συμβάσεων,  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κλπ)
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει επαρκή και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διασφάλιση ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφώνεται πάντα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται του όρους της παρούσας μελέτης.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω  δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  

Συν/να

-Η από 5/4/2019 μελέτη

-Έντυπο προσφοράς

-Πρόκληση

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος