Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά 5 ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Δήμο Σπάρτης που εδρεύει στη Σπάρτη.

Υποβολή δικαιολογητικών: από την 14/3/2018 ( ημέρα Τετάρτη) έως και την 23/3/2018 (ημέρα Παρασκευή).

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης