Τελευταία Νέα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σπάρτης: Μυστρά, Πελλάνας, Θεραπνών, Φάριδος και Καρυών.

 

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2