Ανακοίνωση - Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάρτιο 2017

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση