Μαγούλα: Ιχνηλατώντας την ιστορία, την λαογραφία και τους ανθρώπους της