Ανακοίνωση (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία)

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από τον Δήμο για το οικονομικό έτος 2017 να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου μας μέχρι τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Υπόδειγμα Αίτησης