Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι 5 ημερομίσθια

Ο Δήμος Σπάρτης με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για τις θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού που προκηρύσσει, για εργασία έως 5 ημερομίσθια κατά τη διάρκεια  του μήνα Αυγούστου 2017.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση.