Ξεκινούν οι εγγραφές των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Σπάρτης

Αγαπητοί γονείς,

Ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας προχώρησαν στη δημιουργία δύο (2) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η παροχή δραστηριοτήτων σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, μέσω των οποίων θα αναπτύσσεται η ομαδικότητα τους, θα συνεργάζονται, θα επικοινωνούν, θα μαθαίνουν, θα δημιουργούν και θα διασκεδάζουν.

Οι εγγραφές για το 1ο ΚΔΑΠ και το 2ο ΚΔΑΠ Ν. Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 9:00πμ έως τη 1:00μμ .

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά προτεραιότητα, δικαίωμα εγγραφής έχουν οι γονείς, που συμμετείχαν στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση του  προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018 και είναι ωφελούμενοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α. Ε.

Οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.    Έγκριση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α. Ε. ( VOUCHER)
2.    Τη βεβαίωση του ερωτηματολογίου εισόδου
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.    Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα
5.    Έντυπο  αίτησης ( το οποίο δίνεται από τα ΚΔΑΠ )


Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν, Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 27310 27216 κα Χριστιάννα Μπλάνα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ