Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από ΧΑΛΑΖΙ της 16ης Νοεμβρίου 2017 στις περιοχές της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ της Δημοτικής Ενότητας  ΘΕΡΑΠΝΩΝ του Δήμου Σπάρτης σε καλλιέργειες: ΕΛΙΕΣ.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται από 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (δηλ. για 15 ημέρες από την επόμενη της ζημιάς) στην Ανταποκριτή ΕΛΓΑ της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών – κα Πλαγάκη Νικολέτα.

Η ανταποκριτής ΕΛΓΑ – Πλαγάκη Νικολέτα, θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Σπάρτης τηλ. 2731022226 εσωτ. 116.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ΑΛΛΑΓΗΣ του συστήματος δηλώσεων από ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί τους και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα καταχώρησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΛΓΑ, ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ, διότι σε ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα καταχώρησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΛΓΑ, η αίτηση ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ:

α) σε μη συστηματικές ή εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ή

β) κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο που έχει λιγότερα από δέκα δένδρα ‘Η

γ) αγροτεμαχίων που καταλαμβάνουν κατ’ είδος, έκταση μικρότερη από ένα (1) στρέμμα.

(Σημείωση: Ισχύει συνδυαστικά, δηλ. δεν καλύπτεται π.χ. έκταση 1,5 στρέμμα με 8 δένδρα, ούτε και έκταση 0,9 στρέμματα με 15 δένδρα).

 

2. Δήλωση ζημιάς υποβάλλεται μόνο αν από το συγκεκριμένο αίτιο έχει ζημιωθεί η καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής αναμενόμενης παραγωγής.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (από τον παραγωγό για υποβολή της δήλωσης):

Αντίγραφο ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ έτους 2017 (ΟΣΔΕ) .

(Σημ. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων με τη δήλωση ζημιάς για το ζημιωμένο αγροτεμάχιο (όνομα παραγωγού, ίδια τοπωνύμια, έκταση και αριθμός δένδρων). Η Δήλωση Καλλιέργειας έχει υποβληθεί μαζί με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017 στην ΕΑΣ Λακωνίας).

Για ζημιές σε πιστοποιημένα ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα συνυποβάλλεται και σχετική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ότι τα ζημιωμένα αγροτεμάχια επιδοτούνται ως βιολογικά).

 

Με τη δήλωση ζημιάς καταβάλλονται από τους παραγωγούς τα τέλη εκτίμησης, που ανέρχονται σε: 0,10 €/δέντρο.

 

 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ

Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΠΛΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ