Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου και τέως Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης κ. Λεωνίδα Καράντζαλη

Στην Σπάρτη σήμερα την 27η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε, το Δ.Σ. του Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Σπάρτης  σε Έκτακτη  Συνεδρίαση με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του  κ. Λεωνίδα  Καράντζαλη  τέως  Προέδρου  του  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Σπάρτης  και  σε  ένδειξη  πένθους  και  ελαχίστου  φόρου  τιμής,  αποφάσισε  ομόφωνα  την  έκδοση  του  παρακάτω  ψηφίσματος :

ΨΗΦΙΣΜΑ

1.Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην οικογένεια και στους συγγενείς του εκλιπόντος .

2.Να παραστεί ο Πρόεδρος του Ν.Π. και το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου στην  εξόδια ακολουθία.

3.Να τηρηθεί  ενός  λεπτού  σιγή  τόσο  στην  παρούσα  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όσο  και  στην  πρώτη  τακτική  συνεδρίαση  αυτού.

4.Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο του Δήμου Σπάρτης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ