Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία

Επικοινωνία
27310 22226 (εσωτ. 114)

Με την υπ’ αριθ. 70/28-2-2011 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η συγχώνευση των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Σπαρτιατών

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπάρτης

Παιδικός Σταθμός Δήμου Φάριδος

1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Οινούντος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρυών Λακεδαίμονος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστορείου

σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» (ΦΕΚ 1646/τ. Β’/25-7-2011).

Επίσης στο πιο πάνω ΝΠΔΔ μεταφέρθηκε και το Κοινωνικό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 


Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Η πόλη μας διαθέτει ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων επί της οδού Γκορτσολόγου 46 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για πρόληψη ή καταστολή βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών καθώς και προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων ατόμων του Δήμου Σπάρτης. Επιπλέον αποσκοπεί στη διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και στην έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Η λήψη αποφάσεων γίνεται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζεται από τον Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπαρτιατών.

Τηλ.: 2731081229

 


Παιδικοί Σταθμοί

Για την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή και ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζόμενων γονέων υπήρξε η δημιουργία παιδικών σταθμών από τον δήμο της Σπάρτης με το όνομα «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπαρτιατών».

Οι δραστηριότητες των παιδικών σταθμών επεκτείνονται και στην πολύπλευρη νοητική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, στην προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο Σχολικό περιβάλλον.
H διοίκηση των παιδικών σταθμών Δήμου Σπαρτιατών γίνετε από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπαρτιατών.

 


Βοήθεια στο Σπίτι

Στα πλαίσια του Κοινωνικού Προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από Κοινωνιολόγο, Νοσηλεύτρια και Οικογενειακές Βοηθούς.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται

 • σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης
 • σε ηλικιωμένους που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
 • σε οικογένειες που χρειάζονται στήριξη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων
 • σε άτομα με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού

 

Παρέχονται Υπηρεσίες

 • Κοινωνικής Εργασίας.
 • Νοσηλευτικής Φροντίδας.
 • Οικογενειακής Βοήθειας.

 

Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας

 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους
 • Εξασφάλιση παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας.
 • Υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Προστασία από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 • Πρόληψη και αποκατάσταση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

 

Υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας

 • Εφαρμογή Προγράμματος πρόληψης και περίθαλψης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εξυπηρετούμενου
 • Συνεργασία με υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας της περιοχής
 • Φροντίδα που περιλαμβάνει παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης μέτρησης σακχάρου, ενεσοθεραπείας

 

Υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας

 • Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Κάλυψη καθημερινών αναγκών
 • Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Βασική αρχή του Προγράμματος είναι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής κάθε ατόμου και κάθε οικογένειας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία: Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.