ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπό την επίβλεψη του Δήμου Σπάρτης λειτουργούν οι παρακάτω Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 29082

Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 21192

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών
Τηλ. Επικοινωνίας : 27310 29082, Fax: 27310 27435

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27313 61267,  Fax: 27313 61266

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27313 61267, Fax: 27313 61266