δημος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

 

Η πόλη μας διαθέτει ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων επί της οδού Γκορτσολόγου 119 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για πρόληψη ή καταστολή βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών καθώς και προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων ατόμων του Δήμου Σπάρτης. Επιπλέον αποσκοπεί στη διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και στην έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Η λήψη αποφάσεων γίνεται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζεται από τον Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπαρτιατών.

Τηλ.: 2731081229