δημος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πνευματικό Κέντρο

 

Πνευματικό Κέντρο

Το πνευματικό κέντρο της Σπάρτης δημιουργήθηκε το 1962 με βασιλικό διάταγμα με το όνομα «Πνευματικόν Κέντρον Σπάρτης». Με σκοπό την πνευματική ανάπτυξη, την πολιτική εξύψωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου με την οργάνωση πάσης φύσεως πνευματικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η συντήρηση και λειτουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σπάρτης, που έχει παραχωρηθεί σε αυτό κατά χρήση καθώς και η διοίκηση και λειτουργία των υπό ίδρυση μουσείων

  • Μουσείου αστικού και λαϊκού βίου στη νεοκλασική οικία Μανουσάκη
  • Μουσείου της σύγχρονης Σπάρτης

Το πνευματικό κέντρο του δήμου Σπαρτιατών διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σπαρτιατών.