δημος
Φιλαρμονική

 

Η φιλαρμονική δήμου Σπαρτιατών δημιουργήθηκε το 1953 με βασιλικό διάταγμα με το όνομα «Δημοτική Μουσική Σπάρτης» έως ότου μετονομαστεί σε «Φιλαρμονική Δήμου Σπάρτης». Δημιουργήθηκε με σκοπό την ψυχαγωγία των δημοτών, τη τόνωση του μουσικού αισθήματος εν τη πόλει και την εξυπηρέτηση του δήμου κατά τας επισήμους τελετάς και πανηγύρεις. Η φιλαρμονική δήμου Σπαρτιατών διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που μαζί με τους αναπληρωτές του, ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σπαρτιατών.