δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια επαναληπτική δημοπρασία την εκμίσθωση του 4 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  44 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 22η  Μαΐου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

 

Περίληψη διακήρυξης

Από το πρακτικό 14/30-04-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, κατά την τακτική του συνεδρίαση, μετά το άγγελμα του θανάτου του μεγάλου δωρητή του Δήμου Σπάρτης και ιδιαίτερα της Τοπικής Κοινότητας Σελλασίας Δ.Ε. Οινούντος, Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα μεγάλο δωρητή και να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε αυτόν, για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία και για την αδιάλειπτη θερμή συμπαράσταση του προς την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον εξωραϊσμό της και σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος, ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την συμπάθειά του στους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος.

2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Να παραστεί ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελετή της κηδείας του.

4. Να κατατεθεί στην μνήμη του εκλιπόντος στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο πρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

 

  

Ακριβές απόσπασμα
Σπάρτη 30/ 04/2018
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Αργυρόπουλος Σταύρος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Γαλανοπούλου Γεωργία, Δούνιας Νικόλαος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπετανάκης Σαράντος, Κοκκορός Ευστράτιος, Κονίδης Γεώργιος, Κοντάκος Ηλίας, Κουμουνδούρος Παναγιώτης, Μακρυσοπούλου Χριστίνα, Νικολακάκης Ευάγγελος, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρίστος, Ρήγας Παναγιώτης, Σκρουμπέλος Βασίλειος, Σμυρνιός Ευστράτιος, Σταθόπουλος Ιωάννης, Στρίφας Κυριάκος, Τζωρτζάκης Μάριος, Τσέγκος Κων/νος, Φλώρος Νικόλαος

 

 

 

Η  εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εργαζομένων αλλά και μέρα αντίστασης στις αντιεργατικές λογικές και τις πολιτικές λιτότητας.

Η φετινή Πρωτομαγιά έχει διπλό αγωνιστικό χαρακτήρα, ενάντια:

 • Στην οικονομική κρίση που έχει καταφέρει μεγάλο πλήγμα σ’ όλους μας.
 • Στις μεγάλες δυνάμεις ,που εμπλέκουν επικίνδυνα τη χώρα μας, αφού η υπεράσπιση της εργασίας περνάει μέσα από την υπεράσπιση της ειρήνης. Χωρίς ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία δεν υπάρχουν.

Γι΄αυτό όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε  :

 • Για να επουλωθούν οι πληγές που προξένησε η οικονομική κρίση, να ξανακερδίσουμε την εργασία με όρους αξιοπρέπειας και προοπτικής.
 • Για να γυρίσουν πίσω οι νέοι μας, που έφυγαν, αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό.
 • Για να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική, κυρίως στους νέους, στα παιδιά μας.
 • Για να στείλουμε αντιπολεμικό μήνυμα, μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών.

 

Καλή εργατική Πρωτομαγιά!!!

 

                                                            Ο Δήμαρχος

                                                         Ευάγγελος Βαλιώτης                   

 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ » προϋπολογισμού 106.800,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ:15-7336.004

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

Στη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/05/18  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/05/18, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

 

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών
 6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
 7. ΤΕΥΔ
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 15:12

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 2α Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 2α Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 15:46

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης συνδιοργανώνει με τους τρεις αντίστοιχους τοπικούς συλλόγους εκδηλώσεις στο Ζορό Κονιδίτσας, στην Αγία Παρασκευή Θεολόγου και στον Καταγιάννη Αμυκλών-Καλύβια Σοχάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης εύχεται σε όλους καλό μήνα με υγεία και χαρά!

 

Ο Δήμος  Σπάρτης έχοντας υπ΄οψιν:

 • τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1 του Ν.3463/06
 • τις διατάξεις της παρ. 3 το άρθρου  41 του ν. 4129/2013 «Έλεγχος επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων»

 καλεί

τους  Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν  την έδρα τους εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου  και επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από τον Δήμο  για το οικονομικό έτος 2018 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου μας, μέχρι και την 15η Μαΐου 2018  

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/06), πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).

Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. 

Το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου, που παρέχει την επιχορήγηση. 

 

Διαδικασία –δικαιολογητικά:

Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση  πρέπει να υποβάλει  στον Δήμο:

 

Πριν την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνουσα τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση.
 2. Αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων που αφορά το αίτημα της επιχορήγησης.
 3. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το οικονομικό έτος 2017, από την επιχορήγηση που έλαβε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 το άρθρου 41 του ν. 4129/2013 ( αφορά  μόνον συλλόγους που επιχορηγήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος από τον Δήμο).
 4. Το καταστατικό συνοδευόμενο με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.

 

Μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή .

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης .

 1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης.
 2. Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 3. Γραμμάτιο είσπραξης

Στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.sparti.gov.gr) διατίθεται  υπόδειγμα αίτησης για οικονομική Ενίσχυση του Συλλόγου για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

Υπόδειγμα αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου

Ανακοίνωση

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.