δημος

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 637/τεύχος Β/ 1-03-2017 η αριθ.ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών-Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης,9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».

Σύμφωνα με τη Απόφαση αυτή, στο Δήμο Σπάρτης έχει γίνει η οριοθέτηση ως πλημμυρόπληκτων των κάτωθι περιοχών:

  • Από τη Δημοτική Ενότητα Σπάρτης η Δ.Κ. Σπαρτιατών, Τ.Κ. Αφισίου και Τ.Κ. Κλαδά.
  • Από τη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών η Τ.Κ.Καλλονής
  • Από τη Δ.Ε. Οινούντος η Τ.Κ. Θεολόγου
  • Από τη Δ.Ε. Φάριδος η Τ.Κ. Λευκοχώματος

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές αναλαμβάνει ο Τομέας  Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας.

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ) χορηγείται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με την ανωτέρω Απόφαση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 40% Άτοκο Δάνειο από Πιστωτικά Ιδρύματα. Δικαιούχοι της Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες που την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

Αιτήσεις για έλεγχο και έκδοση πορίσματος  χαρακτηρισμού κτιρίου στις προαναφερόμενες περιοχές μπορούν να υποβληθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της Απόφασης  (μέχρι 01-06-2017)στην αρμόδια Υπηρεσία (Τ.Α.Σ, Ν. Μεσσηνίας). Η αίτηση θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.

Αιτήσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών (ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ή επισκευή κτιρίου) πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία (Τ.Α.Σ, Ν. Μεσσηνίας) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση βεβαίωσης Καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από δημοσίευση σε ΦΕΚ της ανωτέρω Απόφασης δηλαδή μέχρι 01-03-2018 (Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης, δικαιολογητικά κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον  Τομέα  Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας (Ταχ.Δ/νση: Αθηνών 173, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100, Τηλέφωνα:2721096970/2721096971, fax: 2721096972)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΦΕΚ 637/ΤΕΥΧΟΣ Β/1-3-2017

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ανακοινώνει ότι οι εγγραφές  - επανεγγραφές των νηπίων για την νέα χρονιά θα ξεκινήσουν την 20/5/2017 και θα ολοκληρωθούν  την 15/6/2017.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση  υδρονομέα  των κατωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

1.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά

2.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Μυστρά, της Δ.Ε. Μυστρά

3.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ.  Λογγάστρας , της Δ.Ε. Μυστρά

4.    Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σουστιάνων, της Δ.Ε. Μυστρά

5.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Τρύπης, της Δ.Ε. Μυστρά

6.    Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ.  Παρορείου, της Δ.Ε. Μυστρά

7.    Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης, της Δ.Ε. Μυστρά

8.    Δύο (2) θέσεις υδρονομέα  στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας

9.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Γκοριτσάς, της Δ.Ε.Θεραπνών

10.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Πλατάνας, της Δ.Ε.Θεραπνών

11.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ.  Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών

12.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Καμινίων – Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος

13.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Φάριδος

14.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ.  Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος

15.    Μία (1) θέση υδρονομέα  στη Δ.Ε. Καρυών

να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, μέχρι και την 15η Μαΐου 2017.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52 Α΄/ 12-03-2012): «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»,  οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

 

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 15-5-2017 αρχίζουν οι εγγραφές για τα μαθήματα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ για το καλοκαίρι 2017.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 11:09

11ος Παλαιολόγειος Δρόμος

Ο Δήμος Σπάρτης & ο Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης διοργανώνουν τον 11ο Παλαιολόγειο Δρόμο στα πλαίσια του εορτασμού των Παλαιολογείων 2017.

Τόπος διεξαγωγής : Δήμος Σπάρτης, Τοπική Κοινότητα Μυστρά. Αφετηρία και Τερματισμός Ανδριάντας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Τοπική Κοινότητα Μυστρά.

Ημερομηνία : Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Ώρα εκκίνησης : 06:00 μ.μ.

Απόσταση :   21,090 χιλ.  Σταθμοί ανεφοδιασμού θα υπάρχουν ανά 4 χιλ.

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.