δημος

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (2021)», που αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 12m3, με CPV:  34144512-0 -  [Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων], με συστημικό αριθμό καταχώρησης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 148252 και Κωδικό τόπου παράδοσης της προμήθειας ΝUTS: EL653.

 

Προκήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε pdf

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων» με CPV: 8520000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες,  εκτιμώμενης αξίας 89.997,61€.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε pdf

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.040.210,96) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Ο συστημικός αριθμός καταχώρησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 143667

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ

 

Προκήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς

 


Λίγες ημέρες πριν τις ημέρες των Χριστουγέννων 100 νέα δέντρα, όλα είδη της ελληνικής χλωρίδας και συγκεκριμένα βελανιδιές, καστανιές, καρυδιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, σφένδαμοι και πλάτανοι, φυτεύτηκαν από τον Δήμο Σπάρτης στο Άλσος Αθανασίου Παν. Γουδέ.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 75UN – 75 Trees UNAI SDG7», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν πρόσκλησης του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το «Πράσινο Ταμείο» κάλυψε τις δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς των δέντρων και των υλικών άρδευσης, συνολικού ύψους 1805,86 €, ενώ η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου ανάλαβε τις διαδικασίες φύτευσης και συντήρησης των δέντρων καθώς και εγκατάστασης του αρδευτικού συστήματος, σύμφωνα με το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει ακόμα ενέργειες ενθάρρυνσης της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις τα επόμενα έτη, ως συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.
Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International Cooperative Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).


Ήδη γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από την Υπηρεσία Πρασίνου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Χρήστο Κανακάκο, ώστε ο Δήμος να συμμετέχει και στην προμήθεια τουλάχιστον 100 από τα συνολικά 1000 ελαιόδεντρα που θα διατεθούν δωρεάν, ως αποτέλεσμα των συνεργειών της ανωτέρω πρωτοβουλίας από το φυτώριο «Hellenic Plants» στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

 

 

Η παρούσα επιστολή, αποτελεί εκ μέρους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, για να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς Π. Κιρκίρη και Σια Ε.Ε. (Πολύεργον) και τη Σχολή Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Σπάρτης  για την συγκέντρωση και την προσφορά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου .

Η σκέψη σας να ενισχύσετε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού, στηριζόμενη σε αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, όπως ο σεβασμός στον άνθρωπο και η αλληλεγγύη. Φανερώνει δε την ευαισθησία σας απέναντι σε θέματα κοινωνικής ευθύνης αλλά και την πραγματική συμβολή στη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.

                                                                                                  
Σας ευχαριστούμε βαθύτατα και ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022 .

Με εκτίμηση

Η Αντιδήμαρχος

Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουριστικής   

Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σπάρτης

 

 

Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου      

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης με την παρούσα επιστολή, θέλει να εκφράσει ένα μεγάλο και θερμό Ευχαριστώ, προς τα Σούπερ Μάρκετ «Α.Β. Βασιλόπουλος», για την προσφορά τροφίμων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, με αφορμή τις εορταστικές ημέρες των  Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα βοήθεια που προσφέρετε μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σπάρτης, προς τους συνανθρώπους μας, αποδεικνύει έμπρακτα πως η Κοινωνική Ευθύνη, η Αλληλεγγύη και η Έγνοια για τον συνάνθρωπο, αποτελούν προτεραιότητα για τα Σούπερ Μάρκετ «Α.Β. Βασιλόπουλος».


Σας ευχαριστούμε βαθύτατα και ευχόμαστε ολόψυχα σε κάθε εργαζόμενο σας καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022 .

Με εκτίμηση

Η Αντιδήμαρχος

Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουριστικής   

Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σπάρτης

 

 

Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου      

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 09:24

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 29-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 21:00. 

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 09:18

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 28-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00.

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.