δημος

Ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του δημοτικού συμβούλου που θα μεταβεί στην Κύπρο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις: «Μέρες μνήμης Μόρφου», θα προβεί στην προμήθεια ενός  αεροπορικού  εισιτηρίου με αναχώρηση από Αθήνα για Λάρνακα την 10/10/2014 και επιστροφή από Λάρνακα στην Αθήνα την 13/10/2014. Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 30/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

Σπάρτη, 25-9-2014 (αρ. πρωτ. 36039)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
•    Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
•    Φορολογική ενημερότητα
•    Ασφαλιστική ενημερότητα
•    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61102 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Μανιάτη Παναγιώτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.
Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.   

Μαγούλα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 35211

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών ............ Για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη κάντε κλικ εδώ

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων σκυροδέματος, στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Συκαρακίου», προϋπολογισμού 3.480,88 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-61119. Αρμόδιος υπάλληλος: Βερούτης Θεόδωρος.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα   23   Σεπτεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΑΣΣΑΡΑΣ – ΒΡΕΣΘΕΝΑ”», προϋπολογισμού 1.968,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

H εκπόνηση της μελέτης θα γίνει κατά το τεύχος ανάθεσης της αριθμ.83/2014 μελέτης ΔΤΥ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η σύνταξη ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, κατηγορίας 24.

Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές καλούνται όπως εκδηλώσουν με σχετική αίτησή τους ενδιαφέρον προς τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13:00.

Στις αιτήσεις, οι οποίες θα φέρουν πλήρη στοιχεία των μελετητών (αριθμό, τάξη και κατηγορία πτυχίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα και τηλ. επικοινωνίας) να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για μελέτη ανάλογης κατηγορίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά (επί του προεκτιμώμενου ύψους του σχετικού τεύχους ανάθεσης) σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-61115 και 27313-61106.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει το μελετητή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα 23 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 35514

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης


 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», προϋπολογισμού 12.592,85 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-61114, αρμόδιος Μπεζεριάνος Νικόλαος.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα 23 Σεπτεμβρίου 2014

(Αρ. πρωτ.:35478)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι:                                            
Εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Μυστρά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Δήμαρχο, ενώπιον  επιτροπής, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή εκτίμησης των ακινήτων.

Το ακίνητο θα πρέπει :
1)    Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τ.Κ. Μυστρά και κοντά στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Μυστρά .
2)    Να είναι ισόγειο και να έχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. (ν 4067/2012- ΦΕΚ 79Α /09.04.2012)
3)    Να είναι τουλάχιστον από 50μ2 έως  και 100,00 μ2  (ωφέλιμη επιφάνεια)
4)    Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η νομιμότητα του προσφερόμενου κτιρίου από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων (Οι προσφερόμενοι προς μίσθωση χώροι να είναι πολεοδομικά νόμιμοι). Η ασφαλής χρήση του ακινήτου από πλευράς στατικότητας και εγκαταστάσεων κτιρίου, εξασφαλίζονται κατά τεκμήριο με την οικοδομική άδεια.
5)    Να επιτρέπεται η άμεση χρήση του κτιρίου ως Κ.Ε.Π., διαφορετικά να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, για τη μετατροπή της οικοδομικής αδειάς του σε χώρους γραφείου, αν η χρήση είναι διαφορετική από την επιθυμητή, και να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στις διαμορφώσεις που θα υποδείξει ο Δήμος .
6)    Να πληροί τις προυποθέσεις καταλληλότητας (σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και υγιεινής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
7)    Ως προς την θέρμανση και ψύξη, το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε σταθερή εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης) είτε κινητή εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων & περιουσίας και περιλαμβάνουν :
1.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα, η αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.
2.    Πρωτότυποι τίτλοι ιδιοκτησίας ή ακριβή αντίγραφα ( συμβόλαιο, Ε9, κ.λ.π. )
3.    Φορολογική, Ασφαλιστική ( ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ), Δημοτική ενημερότητα
Σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης .
4.    Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται  λεπτομερώς, η επιφάνεια , η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρεται
β) Υπεύθυνη Δήλωση,  στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο, και πληροί τις προυποθέσεις της διακήρυξης.
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου (θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή)
δ) Κάτοψη του ακινήτου  κλίμακας 1:50, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες χώρων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση .
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη, ΤΚ 23100 και στα τηλέφωνα 27313-61228,61230
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 34858/18-9-2014 Διακήρυξης Δημοπρασίας.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 24/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)


Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης

Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2014 θα διεξαχθεί το 32ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για  ηχητικά, τα οποία θα χρειαστούμε από το Σάββατο το βράδυ 27 Σεπτεμβρίου 2014 στη κεντρική πλατεία Σπάρτης (Τελετή Λήξης) . Σας επισυνάπτουμε τις δύο (2) τεχνικές προδιαγραφές για τα ηχητικά. H οικονομική σας προσφορά να περιλαμβάνει και τις δύο τεχνικές προδιαγραφές και θα χρησιμοποιηθεί η πιο συμφέρουσα.


Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Τετάρτη  17/9/2014  και  ώρα  14:00 π.μ.  στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού .
Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την Τετάρτη  17/9/2014  και  ώρα  14:15 π.μ.  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  11).

Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2014 θα διεξαχθεί το 32ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για  ηχητικά, τα οποία θα χρειαστούμε από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 26 Σπτεμβρίου 2014 στη κεντρική πλατεία Σπάρτης. Σας επισυνάπτουμε τις δύο(2) τεχνικές προδιαγραφές για τα ηχητικά . H οικονομική σας προσφορά να περιλαμβάνει και τις δύο τεχνικές προδιαγραφές και θα χρησιμοποιηθεί η πιο συμφέρουσα.


Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Τετάρτη  17/9/2014  και  ώρα  14:00 π.μ.  στα  γραφεία  του Ν.Π. .
Το  άνοιγμα των προσφορών θα  γίνει την Τετάρτη  17/9/2014  και  ώρα  14:15 π.μ. στα  γραφεία του Ν.Π. Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  11).

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.