δημος

Σας γνωρίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  χοροεσπερίδα  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης .

Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα τριακοσίων  (300) ατόμων, το οποίο θα δοθεί το Παρασκευή  βράδυ 12  Ιουνίου  2015  και  ώρα  20:00 .Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΜΠΡΙΖΟΛΑ  ΧΟΙΡΙΝΗ ή  ΦΙΛΕΤΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (300 ΜΕΡΙΔΕΣ)

2) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ  ή  ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

3) ΦΕΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

Μέγιστη  προσφορά  ανά  άτομο  12,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ

Απαραίτητη  προϋπόθεση η  αίθουσα  να  είναι  χωρητικότητας  πεντακοσίων  (500)  ατόμων

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:00 π.μ.  στα  γραφεία  του Ν.Π.  Δωριέων  11.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:30 π.μ.  στα  γραφεία  του  Ν.Π.  Δωριέων  11. ( Τηλ.  27310 29082 - Fax.  27310 27435 )

 

ΣΠΑΡΤΗ  18-5-2015  (Αρ.Πρωτ:  235)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΝΑΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 5.840,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την  Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο) (υπόψιν κ. Σανιδά Αικατερίνης).

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Γκορτσολόγου 61, ΤΚ 23100, Τηλ: 27313 61236, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  αρμόδιος  υπάλληλος Σανιδά Αικατερίνη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Μελέτη

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Θεραπνών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

Διοικητήριο: 15-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΙΔΟΣ,ΜΥΣΤΡΑ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Σπάρτης,  η εν λόγω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  αυτού για το έτος 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20-6277.001 και αφορά την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών  (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) του Δήμου Σπάρτης και την μεταφορά αυτών στο πλησιέστερο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες , επί τις %  επί της δαπάνης πριν Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης  και ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι 12 μήνες  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Διαβάστε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο προφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τα αναφερομένα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013), ως εξής:

§    Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/5/2015 και ώρα 00:01 π.μ.
§    Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1/6/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 08:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης του προμηθευόμενου είδους προς χρήση θα γίνει εντός διαστήματος εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.358,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63200. Φαξ επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Βαρζακάκος Κωνσταντίνος.


Σπάρτη 6 Μαΐου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ καα
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Διαβάστε εδώ την αναλυτική Διακήρυξη

Διαβάστε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.