δημος
Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 14:47

Δελτίο τύπου - Ρυθμός Νεολαίας 2014

 

 

Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014 14:00

Δελτίο Τύπου

«Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Σπάρτης»

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14.04.2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.
Συγκεκριμένα:
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

A.    Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

B.    Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.  γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι  14.08.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης (Γκορτσολόγου 52 – 2ος όροφος) ή στα τηλέφωνα 2731361231, 2731361232 και 2731361250 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Παρασκευή, 30 Μαϊος 2014 15:13

Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια εκδηλώσεων των Παλαιολογείων 2014, την Τετάρτη 4 Ιουνίου και ώρα 8:00μμ, θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Λάκωνα Ιστορικού και Συγγραφέα κ. Σαράντου Καργάκου, με θέμα «Κων/νος Παλαιολόγος, ο τελευταίος των Βυζαντινών και ο πρώτος των Ελλήνων», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γεωργίου και Χρυσαυγής Σαϊνοπούλου, στον πεζόδρομο Κλεομβρότου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

 

 

Παρασκευή, 30 Μαϊος 2014 15:05

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια εκδηλώσεων των Παλαιολογείων, διοργανώνουν  τα «ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ 2014» στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά.
Το Σάββατο 31 Μαΐου 2014 και ώρα 9:00μμ, ο Μουσικός Όμιλος Σπάρτης πραγματοποιεί ένα  οδοιπορικό στην Βυζαντινή και Ελληνική μουσική με τίτλο «Λίθοι λαλέοντες και κεραμοί ηχούντες».

Συμμετέχουν οι χορωδίες : «Ορφέας» Αγρινίου και «Ορφέας» Τρίπολης

 

 

Τρίτη, 27 Μαϊος 2014 15:39

Δελτίο Τύπου

Αναβολή εκδήλωσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η ομιλία του κ. Σαράντου Καργάκου με θέμα «Κων/νος Παλαιολόγος, ο τελευταίος των Βυζαντινών και ο πρώτος των Ελλήνων» που είχε προγραμματιστεί για σήμερα  27 Μαΐου 2014, στα πλαίσια εορτασμού των «Παλαιολογείων»,  αναβάλλεται για λόγους υγείας.
Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, ώρα 8:00μμ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γεωργίου και Χρυσαυγής Σαϊνοπούλου, στον πεζόδρομο Κλεομβρότου

 

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 10:31

Δελτίο Τύπου (Πρωτομαγιά)

Ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας διοργανώνουν εορταστική εκδήλωση για την ημέρα της Πρωτομαγιάς στον «Καταγιάννη».

Σας περιμένουμε !

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 11:22

Δελτίο Τύπου ΚΕΠ


Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι από 23 Απριλίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, θα γίνεται διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2014.
Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στην υπηρεσία μας ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014.


Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1.    Γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία.
2.    Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.
4.    2 ή 3 φωτογραφίες κατά περίπτωση.
5.    Βιβλιάριο υγείας.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:


1.    ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87,  τηλέφωνο: 2731361600.
2.    Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο : 2731089370
3.    Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλέφωνο: 2731074560
4.    Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλέφωνο: 2731035388
5.    Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλέφωνο: 2731361012
6.    Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλέφωνο: 2731094194

Από τη Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου  Σπάρτης                                                                                                  

Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014 15:21

Δελτίο Τύπου - «Όλοι Μαζί για το παιδί »

 

Ο Δήμος Σπάρτης, η Εθνική Τράπεζα, ο ΣΚΑΪ και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός FLY 89,7 το Σάββατο 5 Απριλίου συγκεντρώνουν ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, στο πλαίσιο της δράσης «Αυτό το Πάσχα γίνε και εσύ νονός».

Το Σάββατο  5 Απριλίου  από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι συγκεντρώνουν  δώρα :
•    Στη Σπάρτη , στην κεντρική πλατεία

Συγκεντρώνουν ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες και παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών, καινούρια ή σε άψογη κατάσταση.
Στα σημεία θα περιμένουν εκπλήξεις και happening τα παιδιά που θα προσέλθουν για να φέρουν τα δώρα τους!

Τα δώρα που θα προσφερθούν, θα παραληφθούν από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Σπάρτης  και θα δοθούν σε παιδιά  που έχουν ανάγκη.


Αυτό το Πάσχα, ας γίνουμε νονοί για χιλιάδες παιδιά!
Όλοι Μαζί για το παιδί
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  -  ΣΚΑΪ - FLY 89,7

 

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014 13:38

Δελτίο Τύπου

Την Κυριακή 23 Μαρτίου και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγκαινίων του Μανουσακείου Μουσείου Δήμου Σπάρτης, το οποίο στεγάζεται στο διώροφο νεοκλασσικίζον οίκημα των αρχών του 20ού αιώνα επί της οδού Ανανίου 13 στη Σπάρτη.
Το Μανουσάκειο, Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Βίου αποτελεί δωρεά του αειμνήστου Λεωνίδα Μελετίου Μανουσάκη, ο οποίος το 1996 δώρισε στο Δήμο Σπάρτης την οικία του μαζί με την οικοσκευή, το ρουχισμό, το φωτογραφικό αρχείο, το οθωμανικό λάβαρο κ.α.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου.

Ο Δήμος Σπάρτης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης και η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας «Χείλων ο Λακεδαιμόνιος» διοργανώνουν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γεωργίου και Χρυσαυγής Σαϊνοπούλου (πεζόδρομος Κλεομβρότου), ομιλία με τίτλο «Ο Ζεόλιθος ως αγώνας της Σπάρτης», από τον μαθηματικό και συγγραφέα κ. Νίκο Λυγερό.

Ο κ. Λυγερός είναι Στρατηγικός Σύμβουλος και Καθηγητής Γεωστρατηγικής και Τοποστρατηγικής  στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών (CEDS).
 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.