δημος
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 15:31

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (22/2/2012)

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την   22α  Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί εγκρίσεως απόφασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011

Εισηγητές ο κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Κων/νος Γιαννουλέας

 

2ο  Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Νικήτας Βλάχος

 

3ο Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση α’ βαθμιας τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή λόγω μεταδοτικών ασθενειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

4ο Περί εγκρίσεως ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 παρ.2)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

5ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2012»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

6ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Σκωτία και Κνακίωνα και καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

7ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Αίθουσας Εκδηλώσεων Δήμου Μυστρά»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

8ο  Περί εγκρίσεως 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο: «Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής περιοχών Χαρισίου Πλατανιστά Αγ.Ειρήνης Καλογωνιάς Ματαλέικων Νέου Κόσμου (Πράξη εφαρμογής επεκτάσεων σχεδίου πόλεως Σπάρτης περιοχών Καλογωνιάς Νέου Κόσμου και Ματαλέικων)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

9ο Περί έναρξης εργασιών του έργου «επισκευή πρώην Ειρηνοδικείου στο Δ.Δ. Γκοριτσάς» αναδόχου Κ/Ξ Δημ.Παπαδάκου – Ιωάν.Κερχουλά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

 

10ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «επισκευή πρώην Ειρηνοδικείου στο Δ.Δ. Γκοριτσάς» αναδόχου Κ/Ξ Δημ.Παπαδάκου – Ιωάν.Κερχουλά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

 

11ο Περί εγκρίσεως 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο «Δημοτική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

12ο Περί εγκρίσεως μελετών των έργων «αποχέτευση Καστορίου» προϋπολογισμού 571.200,00 € και «βιολογικός καθαρισμός Καστορίου» προϋπολογισμού 799.500,00 €.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

13ο Περί υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 του έργου «αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Καστορίου» προϋπολογισμού 1.370.700,00 €.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

 

14ο Περί εγκρίσεως της αριθ.4/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. Τροποποίηση της 8/2011 απόφασης»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

 

15ο Περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2012

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

 

16ο Περί εκλογής αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

 

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 08:29

Πρόσκληση

 

ΠΡΟΣ:

Κυρίες-Κυρίους  Δημοτικούς Συμβούλους

κ.Δήμαρχο

κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών

Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την   13η  Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο  Περί εγκρίσεως της αριθ.2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

2ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

3ο Περί έγκρισης ή μη του αριθμ.1/2012 πρακτικού συμβιβασμού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (αρθ.32 παρ.6 Ν.1080/80)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

4ο Περί συγχωνεύσεως σχολικών μονάδων

Εισηγητής ο κ.Ευστράτιος Κοκκορός

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Παρακαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σπάρτης να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010) του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ., στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (πρώην ΤΕΔΚ) - Δωριέων 11- Σπάρτη, με θέμα:

Διαβούλευση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 και επί του Σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σταύρος Αργειτάκος

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό εσόδων και τον προϋπολογισμό εξόδων.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 09:20

Πρόσκληση σε Δημόσια Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 16:09

[Copy of] Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα

Σπαρτιάτισσες και Σπαρτιάτες, Συμπολίτες μου

 

Εύχομαι η γέννηση του Χριστού μας, να ζεστάνει τις καρδιές μας και να  χαρίσει σ΄ όλους υγεία και δύναμη, αισιοδοξία και πίστη.

 

Ας φτιάξουμε λοιπόν τούτα τα Χριστούγεννα μια φάτνη για την αναγέννηση της ψυχής  μας.

Μία φάτνη για «όσα δεν αφουγκρασθήκαμε».

Μία φάτνη για «να ζεσταθούν» τα αθώα βλέμματα των παιδιών μας και να τους δοθεί ξανά το δικαίωμα να ονειρεύονται, το δικαίωμα να ζουν και να δημιουργούν, το δικαίωμα να ζουν και να ελπίζουν .

 

Ας στρέψουμε το βλέμμα με πίστη σ’ ότι καινούργιο γεννιέται και στον καινούργιο χρόνο πού έρχεται.

 

Το 2012 ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για αγάπη, δικαιοσύνη στη ζωή, αλήθεια, ευσπλαχνία, κατανόηση και ομόνοια, αρετή και καλοσύνη, Ειρήνη σ ’όλη μας τη Γη.

 

Ας πλησιάσουμε νοερά την Πηγή της Ζωής, το αληθινό ΦΩΣ πού έλαμψε στη Βηθλεέμ, κι ας νοιώσουμε ΕΝΟΤΗΤΑ με κάθε άνθρωπο, κάθε πλάσμα, ολόκληρο τον πλανήτη.

 

Ας κυριαρχήσουν στη ζωή μας,  η  αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η υποστήριξη και  η ευαισθησία για τις ανάγκες κάθε συνανθρώπου μας. Γιατί αν εμπνευσθούμε από τις αξίες αυτές είναι σίγουρο πώς σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία θα αναδειχθούμε ΝΙΚΗΤΕΣ.

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σ’ όλους σας,  όπου και αν βρισκόσαστε.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, γεμάτη με Αγάπη και Φως, γεμάτη  Υγεία  Αρμονία και  Δύναμη.

 

 

Σπάρτη 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Σταύρος Αργειτάκος

 

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 16:09

[Copy of] Συνεδριάση 12/03/2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque bibendum sagittis nulla, ut faucibus tellus sodales a. Donec eu quam et dui posuere mattis a et massa. Nulla facilisi. Vestibulum libero ligula, consectetur sed imperdiet in, sollicitudin ac est. Aenean leo nisl, dictum et consectetur eu, facilisis eget quam. Nam auctor lectus ac lorem suscipit eget congue nunc ornare. Donec magna eros, viverra sed porttitor quis, ultrices et justo.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 16:09

[Copy of] Υπό Κατασκευή

Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν ακόμα.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011 21:53

Υπό Κατασκευή

Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν ακόμα.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 10:42

Δελτίο Τύπου για Απόκριες 2012

 

Κόντρα στην Τρόικα

με μεγάλο μεράκι

με πολύ εθελοντισμό

με χορηγούς που αψηφούν την κρίση

με  την παρουσία όλων σας

θέλουμε να γιορτάσουμε

τις φετινές Απόκριες

 

< Οι μάσκες είναι απαραίτητες, σε άλλους για να κρυφτούν …. και σε άλλους για να διασκεδάσουν >

 

  • Κυριακή  19-02-2012     ώρα   18:00    στο Ξηροκάμπι
  • Σάββατο 25 και Κυριακή 26-02-2012  από τις  11:00π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης και στο πάρκο του ΟΤΕ
  • Κυριακή βράδυ  26-02-2012  άναμμα φωτιάς στα Αλέσια
  • Καθαρή Δευτέρα πρωί  <πέταγμα του χαρταετού >  στο  Σαϊνοπούλειο Πάρκο  και ώρα 11:00 π.μ. <Μουντζουροδευτέρα>  στο Καστόρι

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα .

 

Από  το Ν.Π.

Πολιτισμού Αθλητισμού

και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 10:30

Ανακοίνωση (Διανομή Τροφίμων)

 

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν στο Δήμο ως την Παρασκευή 09-03-2012 τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο).

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.