Eνημέρωση
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 08:53
Δελτίο Τύπου

Ένταξη «Κέντρου Κοινότητας» στο Δήμο Σπάρτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ο Δήμος Σπάρτης με την αρ. πρωτ. 8503/7-4-2017 αίτηση χρηματοδότησης είχε ζητήσει την υλοποίηση πράξης με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» προϋπολογισμού 306.720,00 €.

Η ανωτέρω Πράξη εντάχθηκε με την αρ. 1378/13-6-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Σπάρτης, όπου και θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την ακόλουθη διάρθρωση: α) Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης (κεντρική Μονάδα), β) Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας, η οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Δήμων-Εταίρων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς Επιστήμονες, πλήρους απασχόλησης (Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο), που θα συντονίζουν τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, ενώ η Κινητή Μονάδα θα στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς Επιστήμονες πλήρους απασχόλησης (Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό) και ένα (1) Οδηγό.

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής είναι τρία έτη.

Ο Δήμος Σπάρτης έχει δρομολογήσει τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, πρόσληψη του προβλεπόμενου επιστημονικού προσωπικού).

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης (Δικαιούχος της Πράξης), της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων της Π.Ε. Λακωνίας (Σημ.: Οι Δήμοι Σπάρτης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου έχουν λάβει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), οι οποίοι θα υποστηρίζονται μέσω της Κινητής Μονάδας. Στην προγραμματική περιγράφονται οι προδιαγραφές λειτουργίας και το πλαίσιο συνεργασίας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (εκτός Δήμου-έδρας, απομακρυσμένες ή/και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές), άλλα πολύ περισσότερο, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός με βασική παράμετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού, και να υποστηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Μέσω των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ενιαίου μηχανισμού Κοινωνικών Δομών μιας στάσης, ο οποίος  συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και, ειδικότερα:

 • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 • Άτομα λοιπών ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜεΑ, κλπ)
 • Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο Κοινότητας είναι:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων που κατατάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες», με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατάρτιση ατομικών πλάνων και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης)
 • Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Κοινωνικές Δομές στην Π.Ε. με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 • Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται:

 • στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή
 • στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων
 • στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
 • στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές

 


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.