Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, για ένα έτος από την ημερομηνία ανάθεσης , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   14 η Mαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και η βεβαίωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την τεχνική έκθεση – προδιαγραφές .Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (ισόγειο ), ΤΚ 23100, Τηλ: 273136118, Ε-mail: gsmyrnios17@gmail.com αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α.α.

 Ο Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Υπηρεσιών

                                      

 

 

 Δημήτριος  Αποστολάκος

 

 

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές