Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε  δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης  ακινήτων  για τη    στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική. Τα ακίνητα πρέπει:

 1.Να βρίσκονται όσον το δυνατόν πλησιέστερα  ή εντός  του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Σπάρτη.

2.Το σύνολο του καθαρού εμβαδού των προσφερόμενων προς ενοικίαση χώρων, πρέπει να είναι από 430,00 μ² έως 500,00 μ² (χωρίς να υπολογίζονται οι αποθηκευτικοί χώροι ή τα υπόγεια).

3. Οι ανωτέρω χώροι πρέπει να χωρίζονται σε τουλάχιστον 3 ανεξάρτητους χώρους – αίθουσες,  να βρίσκονται στο ισόγειο, για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. (ν4067/2012- ΦΕΚ 79Α /09.04.2012)  και να έχουν κάποια πρόσοψη σε  οδό.

4.Όλες οι αίθουσες-γραφεία να βρίσκονται σε ενιαίο κτίριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ιδιοκτητών, (ως συγκρότημα γραφείων).

5.Να προσφέρουν δυνατότητες διαρρύθμισης, π.χ. παρεμβάσεις με κινητά, μεταφερόμενα χωρίσματα, κατάλληλες για την λειτουργικότητα των υπηρεσιών που θα εγκατασταθούν, καθώς και να υπάρχει δομημένη καλωδίωση (για εγκατάσταση των αναγκαίων δικτύων μηχανοργάνωσης, επικοινωνίας, syzefxis κ.λ.π.)  

6.Οι αποθηκευτικοί χώροι που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση του αρχείου των υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε υπόγειο, πρέπει να έχουν τοποθετημένα, σταθερά ή κινητά μεταλλικά dexion για αποθήκευση κλασέρ ή φακέλων και ερμάρια με ειδικές ράγες. Η συνολική επιφάνεια που απαιτείται, είναι τουλάχιστον 100,00 τμ. 

7.Να είναι απολύτως έτοιμοι για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου εντός 15 ημερών από την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού. 

8.Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και υγιεινής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

9.Ως προς την θέρμανση και ψύξη, το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει σε κάθε αίθουσα-γραφείο, σύστημα ελεγχόμενης θέρμανσης - ψύξης.

10. Να επιτρέπεται η άμεση χρήση του κτιρίου ως γραφείων, διαφορετικά να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης, εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, για τη μετατροπή της οικοδομικής άδειάς του σε χώρους γραφείων, αν η χρήση είναι διαφορετική από την επιθυμητή, και να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στις διαμορφώσεις που θα υποδείξει ο Δήμος .   

 Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, υπόψη του Τμήματος Εσόδων και  Περιουσίας, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση, εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας καθώς και πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00. Τηλέφωνο 2731361102 FAX 2731361135-124.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 477/2021 Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
                                                                                               

                                                                                                    

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.