Κάτοικοι

Kοινωνική Πολιτική

Στο Δήμο Σπάρτης η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας & Πρόνοιας. Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη. Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση. Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου απευθύνεται σε όλους τους κατοικους έως 60 ετών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας για το έτος 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του 4412/2016) για τις ανάγκες του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην αριθ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης.

 Κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών, εφόσον η τεχνική προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου.

 Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως 24 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Το Μ. Σάββατο, το ΙΟΝΙΑΝ TV χρησιμοποιώντας το application ZOOM, πραγματοποίησε  ταυτόχρονη live σύνδεση και συνομιλία με 9 Δημάρχους:
•Κώστα Πελετίδη - Δήμαρχο Πάτρας
•Θανάση Βασιλόπουλο - Δήμαρχο Καλαμάτας
•Κώστα Τζίουμη - Δήμαρχο Τρίπολης
•Βασίλη Νανόπουλο - Δήμαρχο Κορίνθου
•Κώστα Λύρο- Δήμαρχο Μεσολογγίου
•Βασίλη Γκίζα - Δήμαρχο Ναυπάκτου
•Δημήτρη Κωστούρο - Δήμαρχο Ναυπλίου
•Τάκη Αντωνακόπουλο - Δήμαρχο Πύργου
•Πέτρο Δούκα – Δήμαρχο Σπάρτης

Η Εκπομπή «Επί Παντός» θα μεταδοθεί αυτήν την Τετάρτη, στις 22.00!

Τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν τα εξής:
1. Όλοι αυτοί οι Δήμαρχοι  ήταν στη ‘πρώτη γραμμή του πυρός’ στα θέματα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και πρόνοιας για τις ευπαθείς ομάδες.
2. Οι Δήμοι της Χώρας μπορούν να παίξουν πολύ  ουσιαστικό ρόλο την ‘επόμενη μέρα’ για την ανάπτυξη, παρόλο που κάθε κίνηση και κάθε έργο τους , πρέπει να αντιμετωπίσει βουνά δεσμεύσεων και γραφειοκρατίας!

Στην περίπτωση του Δήμου Σπάρτης, παρά τα πολλά συσσωρευμένα χρέη που έχει να αντιμετωπίσει η Δημοτική αρχή, έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται δράσεις όπως:
1. Τεχνικά Έργα
2. Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης
3. Πρωτοβουλίες Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Πρωτοβουλίες Πολιτιστικής Δημιουργίας
5. Ίδρυση με το Δήμο Ευρώτα του «Δικτύου Ανάπτυξης Σπάρτης - Ευρώτα»!

 

Από το γραφείο Δημάρχου

 
 

 

«Μετά την επίσκεψη στη Σπάρτη των κ.κ. Gerald Butler, Gianni Nunnari, Alan Siegel και Billy Zane, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα αιτήματα και το ενδιαφέρον για επισκέψεις στη Σπάρτη από σπουδαίες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πολιτικού, ακαδημαϊκού, πανεπιστημιακού, αθλητικού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου, και των τεχνών και των γραμμάτων!


Όπως έχουμε αναφέρει, όταν, με το καλό, ξεπεράσουμε την λαίλαπα του κορωνοϊού, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη καταπολέμηση της ανεργίας!


Στο Δήμο Σπάρτης έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πέρα από τα αυτονόητα θέματα της «καθημερινότητας», θα βασισθούμε σε 5 πυλώνες ανάπτυξης:
1. Ανάπτυξη μέσω των Τεχνικών Έργων του Δήμου,
2. Δημιουργία του «Δικτύου Ανάπτυξης των Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα»,
3. Ανάπτυξη μέσω της στήριξης και αναβάθμισης του Αγροτικού Τομέα,
4. Ανάπτυξη μέσω της στήριξης και αναβάθμισης του Τουριστικού Τομέα,
5. Ανάπτυξη μέσω της στήριξης και αναβάθμισης των Δράσεων με Πολιτιστικό και Αθλητικό αντικείμενο!
Γιατί όπως έχω αναλύσει κατ´ επανάληψη, η Σπάρτη δεν έχει να επιδείξει μόνο τον Λεωνίδα και τους 300, αλλά ένα σπουδαίο πολιτισμό= προ-Αχαϊκό, Αχαϊκό, Δωρικό, Ρωμαϊκό, Βυζαντινό (Μυστράς), Χριστιανικό, ΝεοΕλληνικό, κλπ. στις τέχνες και στα γράμματα.
Και μη ξεχνάμε το σπουδαιότερο ίσως και μοναδικότερο στην ιστορία της ανθρωπότητας, το σύνθετο, πολύ προχωρημένο και «αμίμητο» σύνταγμα του Λυκούργου που είναι και η μήτρα του Δυτικού πολιτικού πολιτισμού!
Αρχίζουμε, λοιπόν με τις πρωτοβουλίες που ήδη είχαμε ανακοινώσει και βάλλει μπρος, αλλά που η πανδημία απορρύθμισε, προσωρινά!
Όλες οι παρακάτω εκδηλώσεις και δράσεις είχαν και έχουν ως σκοπό και στόχους:
• Την Αξιοποίηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τα 2500 Χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών για τη προβολή της Σπάρτης, τη γενικότερη αναβάθμισης της εικόνας της και την αύξηση των επισκεπτών στο Δήμο μας.
• Την απόδοση των ελαχίστων τιμών που αξίζουν στο Βασιλιά Λεωνίδα, τους «300» και τους 700 Θεσπιείς.
• Τη δημιουργία μιας εικόνας έντονης πολιτιστικής και αθλητικής δράσης και σπουδαιότητας των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Σπάρτη, που θα μας βοηθήσει στην προσέλκυση κολλεγίων πανεπιστημιακών σχολών, και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ινστιτούτων στην πόλη μας.
• Την αύξηση των επισκεπτών και των διαμονών στη Σπάρτη και στα γύρω χωριά και του τζίρου στα μαγαζιά της πόλης.
• Τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και εκτίμησης ( brand name) προς τα αγροτικά και άλλα προϊόντα τη
• Την αύξηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην περιοχή μας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας.
Το πόσα τελικά θα καταφέρουμε από αυτά θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο πρόβλημα του κορωνοϊού.

 

2500 ΧΡΟΝΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Έκδοση συλλεκτικής σειράς γραμματοσήμων Sparta 2500 σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ!

2. Προσπάθεια αναβίωσης της καστροπολιτείας του Μυστρά, η οποία παραείναι νεκρή και ενώ προσφέρει πολλά, προσφέρει πολύ λιγότερα απ’όσα θα μπορούσε!


3. Συστήσαμε «The Honorary Organizing Committee of the Sparta Thermopylae 2500 Events & Celebrations», με Μέλη αυτής της Τιμητικής Επιτροπής ιδιαίτερα εξέχουσες προσωπικότητες που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη προβολή και την εξωστρέφεια της πόλης μας:
• Aziz Syriani, Chairman, The Olayan Group
• George, The Earl (Κόμης) of St. Andrews, διάδοχος του Δούκα του Κεντ και ανηψιός της Βασίλισσας Ελισάβετ
• Shaukat Aziz, fm. Prime Minister of Pakistan (και θεωρούμενος μεταμορφωτής της οικονομίας της
• Πρίγκηπας Νικόλαος (Prince Nikolaos of Greece & Denmark)
• Spyro Capralos, Chairman, The Hellenic Olympic Committee
• Paul Cartledge, Academic and Professor of Ancient History at Cambridge University
• Bettany Hughes, Ιστορικός, Συγγραφέας, δημιουργός ιστορικών ντοκυμαντέρ
• Chrysanthi Gallou, Professor of Archaeology at Nottingham University
• George Sakellaris, Chairman of AMERESCO -listed on NYSE
• Tawfic Khoury, Executive Vice-Chairman, CCC - The Consolidated Contractors Company of the Middle East.
• Deborah Wince Smith, President & CEO USA Council on Competitiveness
• Rosa d’ Amato, Ευρωβουλευτής από το 2014 με το Κόμμα των 5 Αστέρων (και φανατική Σπαρτιατολάτρης)!
• Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, Γαλλίδα Ευρωβουλευτής (γεν. Σπάρτη)

4. Σάββατο, 09/11 στη κεντρική πλατεία της Σπάρτης στήθηκε από την COSMOTE video wall και συνδεθήκαμε live με πέντε πόλεις στην Αμερική που φέρουν το όνομα SPARTA με special presenter τον Σάκη Τανιμανίδη!!
Το ίδιο θα επιχειρήσουμε αργότερα με την αποικία μας στον Τάραντα Ιταλίας!!

5. Φιλοξενία του 1ου Παμπελοποννησιακού Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών, από 31 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2020, στο Mystras Grand Palace Resort & Spa, με 15 σχολικές χορωδίες με περισσότερους από 600 μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολικές μονάδες της Πελοποννήσου

6. 13/03/20 -Τελετή υποδοχής ολυμπιακής φλόγας – Διέλευση της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με λαμπαδηδρομία

7. Ιατρική διημερίδα ψυχοσωματικής ιατρικής με τίτλο: «Αλληλεπίδραση Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων» στο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου & στη BAMBAKOY (Δημοτικό Σχολείο)

8. Συμπόσια για το Δεσποτάτο του Μυστρά και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, με το
• Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού και
• Τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Πολιτείας Μυστρά, και Δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο Μυστρά

9. Θεατρική παρουσίαση στα αρχαία Ελληνικά, από την «Ελληνική Αγωγή» της Ευγενίας Μανωλίδου, με θέμα την απαρχή της εκστρατείας του Ξέρξη, την προετοιμασία της και την πραγμάτωσή της.

10. Διοργάνωση διαλέξεων από την κα. Ράνια Θρασκιά για τις οικογενειακές σχέσεις και την ανατροφή των παιδιών!

11. Διοργάνωση Πανελλήνιου Συμποσίου με την Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Ph.D., Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

12. Εκτός από τον Gerald Buttler σχεδιάζουμε να προσκαλέσουμε στη Σπάρτη και να τιμήσουμε όσους έχουν γράψει γι’ αυτήν και έχουν συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της:
Ενδεικτικά:
• Paul Cartledge
• Stephen Hodkinson
• Bill Cavanagh
• Ian Morris
• Thomas C. Katsouleas (ο Λάκωνας Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Connecticut)
• Steven Pressfield («Πύλες της Φωτιάς»)
• Απόστολος Πιερρής
• Dr Chrysanthi Gallou, Assistant Professor of Aegean Archaeology & Director of the Centre for Spartan & Peloponnesian Studies, The University of Nottingham,
• Ilias Tomazos, Director, ‘Paideia’ Center for Hellenic Studies, University of Connecticut, κ.α.
..... και όσους έχουν προβάλλει τη Σπάρτη με διάφορους τρόπους, βλ.,
• Τον κ. Novak Djokovic (THIS IS SPARTA!!!)
• Την κα. Μαρία Σάκκαρη (από τη Σπάρτη - ιδανικό πρόσωπο προβολής της Σπάρτης)
• Τον κ. Pete Sampras (ομογενής από τη Σπάρτη)
• Τον πολλές φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Lorenzo που τρέχει πάντα με κράνος που
γράφει Spartans
• Τον προπονητή της Εθνικής Ιταλίας «under 20», Nicolato, που έφτασε στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ντοπάροντας τους ποδοσφαιριστές με Σπαρτιάτικη κραυγή!

13. Σχεδιάζουμε επίσης για τα 2500 Χρόνια Φεστιβάλ, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς:
• Ποίησης
• Χορού - πάνω από 10 είδη
• Μουσικής (λαϊκής, rick, jazz, κλασσικής)
• Γυμναστικής
• Γιόγκα
• Πολεμικών τεχνών
• Σπαρτιατικής κουζίνας
• Παιδικού θεάτρου
• Αρχαίας Ελληνικής διατροφής και Μέλανα Ζωμού!
• Παρουσιάσεις μεταλλουργών για το πως κατασκεύαζαν τα όπλα την αρχαία εποχή
• Παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με τη Σπάρτη, και σειρά διαλέξεων για τον Δωρικό πολιτισμό από τον φιλόσοφο Απόστολο Πιερρή
• Μικρή Απέλλα, όπου στη Πλατεία της Σπάρτης θα στήνουμε ένα ωραίο σαλόνι όπου θα συζητιώνται με τους υψηλούς καλεσμένους διάφορα θέματα φιλοσοφίας, ιστορίας, κοσμολογίας, ιατρικής, θεάτρου, τεχνών, ποίησης, γεωπολιτικής, κ.α.
• Στήριξη εκδόσεων μελετών σχετικά με τη Σπάρτη και τις γύρο κοινότητες
• Εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Ἰνστιτούτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ στὸν Μυστρὰ, την Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών και τη Πνευματική Εστία Σπάρτης!

14. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Οικονομικό Φόρουμ (25/01/20)
• Φόρουμ για τις Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο (21/02/20)
• Είχαμε σχεδιάσει και σχεδιάζουμε στις Αίθουσες της Ιταλικής Γερουσίας στη Ρώμη, σε συνεργασία με το European Public Law Organization (EPLO), του Καθηγητή Σπύρου Φλογαΐτη, Συμπόσιο για τον «Λυκούργο και το Πολίτευμα της Αρχαίας Ρώμης»!
•Στη Washington DC, Συμπόσιο με θέμα «Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Θεσμοί της Γερουσίας στη Σπάρτη και στις ΗΠΑ και ο Λυκούργος»! (Το σύνταγμα των ΗΠΑ έχει πάρει πολλά στοιχεία από τις Ρήτρες του Λυκούργου).
• Στο Λονδίνο, Συμπόσιο με θέμα «Βίοι Παράλληλοι: Τα Πολιτεύματα και οι Συνταγματικές Μοναρχίες της Σπάρτης και του Ηνωμένου Βασιλείου»!
• Φόρουμ για τις Σχέσεις Ανατολής- Δύσης!
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ενδιαφέρονται να μας συνδράμουν στη προσπάθειά μας για τη διοργάνωση αυτή και να την θέσουν υπό την Αιγίδα τους!
• Πρόσκληση ώστε η Επόμενη Συνδιάσκεψη Υπουργών των Κρατών-Μελών του ΝΑΤΟ να γίνει στη Σπάρτη.
• Trekking Weekend στο Ταΰγετο με όλους τους ξένους Πρέσβεις (το Διπλωματικό Σώμα) στην Ελλάδα,

15. Στα πλαίσια του SPARTA 2500 FORUM, προσπάθεια διοργάνωσης Διεθνών Συμποσίων με θέματα όπως:
• Το Μοναδικό και Αμίμητο Σύνταγμα του Λυκούργο
• Τη Μάχη των Θερμοπυλών
• Τις Γυναίκες στη Σπάρτη
• Το νόημα του Δωρικού Πολιτισμού
• Τον Πελοποννησιακό Πόλεμο
• Τη λεγόμενη «Παγίδα του Θουκυδίδη» -The Τhucydides Trap
• Την άνοδο και τη Πτώση των Ηγεμονικών Δυνάμεων
• Βίοι Παράλληλοι: Σπάρτη-Αθήνα-Ρώμη-Washington
• Λυκούργος και Κομφούκιος
• Λυκούργος και Καποδίστριας
• Μαθήματα από τη Σπαρτιατική Ηθική και τις Σπαρτιατικές Ηγετικές Αρετές
• Λυκούργος και Αμερικανικό Σύνταγμα
• Λυκούργος και Βρετανικό Σύνταγμα
• Λυκούργος και Ρώμη
• Σπάρτη και Ιαπωνία (ή ταν ή επί τάς και Σαμουράϊ!)
• Σπάρτη και Αίγυπτος (κατά τον Ηρόδοτο, οι Σπαρτιάτες βασιλείς είχαν Αιγυπτιακή καταγωγή μέσω Ιούς και Περσέα)
• Σπάρτη και Ισραήλ (κατά τους Μακκαβαίους Α’ και Β’,
• Βιλλεαρδουίνοι- Γάλλοι και Μυστράς
• Παλαιολόγεια 2020
• Μυστράς και Αναγέννηση
• Διοργάνωση «Φεστιβάλ Ιστορικών Βιβλίων (βιβλίων ιστορίας) προς Τιμήν του Γυμνασίαρχου Παναγιώτη Δούκα που έγραψε το περίφημο «Η Σπάρτη Δια Μέσου των Αιώνων», και του Σαράντου Καργάκου», με παρουσιάσεις σπουδαίων άγνωστων ιστορικών βιβλίων και μελετών, διαλέξεων, κλπ.!
• Εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Μυστρά, την Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών και τη Πνευματική Εστία Σπάρτης
• Σαββατοκύριακο trekking και περιηγήσεων στον Ταΰγετο με τους ξένους πρέσβεις στην Ελλάδα!

16. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Δημιουργία του Δικτύου των πέντε μεγάλων αρχαίων Ελληνικών πόλεων: Σπάρτη - Άργος – Κόρινθος - Αθήνα – Θήβα
• Δημιουργία της αδελφότητας με τις άμεσες αποικίες: Σπάρτη - Τάρας - Ηράκλεια – Θήρα και ίσως Κυρήνη
• Δημιουργία του Δωρικού πολιτιστικού δικτύου που είχε ως Μητρόπολη τη Σπάρτη: Δωδώνη - Δωρίς - Σπάρτη - Άργος - Κόρινθος - Σικυών - Μέγαρα - Επίδαυρος - Αίγινα - Μεσσήνη - Δωρικές Κυκλάδες – Δωρική Εξάπολις - Ρόδος - Αλικαρνασσός - Κνίδος - Κως - Λίνδος -Ιαλυσός - Κάμιρος – Δωρική Κρήτη (Γόρτυς, Λύκτος ) και στη Δωρική Μεγάλη Ελλάδα (Συρακούσαι κ.α.)
• Δημιουργία του Συνδέσμου (alliance) των σπουδαιότερων πόλεων της Κλασσικής Περιόδου: Σπάρτη - Αθήνα - Ρώμη - Αλεξάνδρεια - Βαβυλών - Συρακούσες - Καρχηδών - Κάιρο – Ιερουσαλήμ - Τύρος – Σιδών

17. Κινητοποίηση των Ομογενών, AHEPA, Παλλακωνικών Ομοσπονδιών, κλπ.

18. Συνεργασία με το HOLLYWOOD για την ‘επανέκδοση’ των “300” και ίσως παραγωγή 10’ μίνι-φιλμ/μίνι NETFLIX-type documentaries για τους 300 και την εποχή τους!

19. Ενεργή στήριξη αγροτο-πολιτιστικών Εκδηλώσεων, όπως :
• Η Γιορτή της Ελιάς και του Λαδιού στη Σελασσία
• Η Γιορτή του Κάστανου στην Άρνα
• Η Γιορτή του Τσίπουρου στο Γεωργίτσι
• Η σχεδιαζόμενη Γιορτή του Κρασιού στους Γοράνους
• Η πρωτοβουλία lolivers.org
• Άλλες αξιόλογες πρωτοβουλίες που θα έρθουν σε γνώση μας

20. Δημιουργία Ινστιτούτου Μελέτης Δωρικού Πολιτισμού!

 

Καλή συνέχεια..

Πέτρος Δούκας

Δήμαρχος Σπάρτης»

 

Ο Δήμος Σπάρτης συνεχίζοντας την έμπρακτη συμπαράσταση και κοινωνική προσφορά του στους δημότες του, πραγματοποίησε την Μ. Πέμπτη, κατ' οίκον διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου.

Τη διαχείριση, το συντονισμό και τη διανομή ανέλαβε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας και της Βοήθειας στο Σπίτι.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην "Τσικάκης -Γιαννόπουλος" για την προσφορά κρεάτων και στο αρτοποιείο "Αρτόκοσμος" του Μανώλη Χριστόπουλου για την προσφορά τσουρεκιών!

 

Η Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας, θέληση της δημοτικής αρχής είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας και η επιβράβευση των επιχειρηματιών που πασχίζουν, που δημιουργούν εισοδήματα και συντηρούν θέσεις εργασίας!

Έτσι χθες, αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής, αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γεωργία Δεδεδήμου, Χρήστο Κανακάκο, Θανάση Καρλαύτη και Μιχάλη Βακαλόπουλο, επισκέφθηκε τοπικές επιχειρήσεις ώστε να συζητηθεί με ποιους τρόπους θα μπορούσε ο Δήμος να συνδράμει και να βοηθήσει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
 
Επισκέψεις έγιναν στις επιχειρήσεις:
 
• SPARTA VALLEY FRUITS (εξαγωγές πορτοκαλιών) των Αδελφών Μπεκιάρη,
 
• ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, παραγωγούς κρεάτων και εξαιρετικών παστών,
 
• ΑΛΕΑ Κώστα Παναγιωτόπουλου (ελιές και λάδι) και των επώνυμων σούπερ-μάρκετ,
 
• Καφεκοπτεία και Επαγγελματικό Εξοπλισμό ΒΕΚΡΑΚΟΥ των Αδελφών Βεκράκου,
 
• Βιομηχανία Ξύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ,
 
• AKESO NATURAL COSMETICS της Άννας Λουμάκη,
 
• παραδοσιακά Κρεοπωλεία και παραγωγούς Παστών Χοιρινών του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΟΥΣΟΥ, του ΖΩΗ ΚΑΒΒΟΥΡΗ, του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΝΤΖΗ και του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΟΥΣΟΥ,
 
• κατάστημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ που έχει και δική του παραγωγή μόσχων,
 
• κατάστημα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΛΩΡΟΥ (που προωθεί τα Σπαρτιατικά προϊόντα),
 
• κατάστημα ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΑ (που προωθεί τη Σπαρτιατική αγροτική παραγωγή),
 
• κατάστημα ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ Σ. Ζαχαρόπουλου,
 
• κατάστημα ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ της Μαρίας & Γεωργίας Δεδεδήμου και 
 
• ΜΠΑΧΑΡΙ της Ιωάννας Αλέξη,
 
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟKOΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ του Ιωάννη Ξύδη.
 
 
Θα ακολουθήσουν επισκέψεις και σε άλλους παραγωγούς, ακολουθώντας τους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής  για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Ανάδειξη των Προϊόντων της Σπαρτιατικής Γης!!
 
 
Κ Α Λ Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η !!
 
Από το γραφείο Δημάρχου
 
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 22:33

Πασχαλινό μήνυμα Δημάρχου Σπάρτης

 

Θερμές Ευχές σε όλες και όλους για οικογενειακή ζεστασιά, υγεία και εσωτερική μας Ανάσταση!

Η πίστη στην Αγία μας Τριάδα και τα ιερά μας βιβλία είναι ακλόνητη, έστω και αν έχουμε στερηθεί τις εκκλησίες μας και τις λειτουργίες!

Ναι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ!

Και την επόμενη μέρα θα είναι δύσκολα!

Ας πιστέψουμε όμως στους εαυτούς μας, ας πιστέψουμε στην πολιτιστική μας κληρονομιά που 50 αιώνες τώρα μας δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε σαν Έλληνες και μαζί θα τα καταφέρουμε!

 

Κ Α Λ Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Κ Α Λ Ο  Π Α Σ Χ Α

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Πέτρος Δούκας

 

Η Αντιδήμαρχος Γεωργία Ζαχαράκη- Αναστασοπούλου με κλιμάκιο του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού αποτελούμενο από υπαλλήλους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης» μετέβησαν σε οικισμούς Ρομά και προχώρησαν σε ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό COVID-19.


Στο πλαίσιο αυτό διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό με οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ενώ έγινε καταγραφή πρόσθετων αναγκών λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 14:17

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την   22-04-2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα έναρξης 13.00μ.μ. και λήξης 14.00 μ.μ.

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους δημότες ότι τα κοιμητήρια, στην πόλη της Σπάρτης καθώς και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες θα παραμείνουν κλειστά από Μ. Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, ως μέτρο αποφυγής συγχρωτισμού.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές ανακοινώσεις του Υφυπουργού κ. Νίκου Χαρδαλιά, τα κοιμητήρια εντάσσονται στους χώρους λατρείας οπότε παραμένουν κλειστά.

 

Από το Δήμο Σπάρτης

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 13:28

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 22-04-2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα έναρξης 17.00 και λήξη 19.00

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες  κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.