Κάτοικοι

Kοινωνική Πολιτική

Στο Δήμο Σπάρτης η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας & Πρόνοιας. Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη. Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση. Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου απευθύνεται σε όλους τους κατοικους έως 60 ετών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 13:28

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 22-04-2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα έναρξης 17.00 και λήξη 19.00

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες  κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 12:38

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

  Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 21-04-2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 17.00 και λήξη 19.00

 Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 10:23

Μένουμε σπίτι - Βγαίνουμε νικητές

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 20:55

Trekking SPARTA

 

Όπως έχουμε ξανααναφέρει, ήδη εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα της πανδημίας, που δεν θα είναι καθόλου εύκολη!

Για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έχουμε ήδη ανακοινώσει τους σχεδιασμούς μας για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και πλήθος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και άλλων ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ που έχουν ως στόχο την παγκόσμια προβολή και την γενικότερη αναβάθμιση του brand name της Σπάρτης και των προϊόντων που παράγονται στη περιοχή μας!

Μέσα στα πλαίσια αυτά, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε και την ορεινή πεζοπορία / trekking, την ανάδειξη μονοπατιών κλπ., σε Πάρνωνα, Ευρώτα και Ταΰγετο!

Ήδη έχουμε συστήσει Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους :


•ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΚΡΗ, γενικός Συντονιστής
•ΧΡΗΣΤΟ ΜΗΤΡΑΚΟ (Γραφείο Τουρισμού Δήμου Σπάρτης)
•ΚΩΣΤΑ ΛΑΓΑΝΑ
•ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΕΒΑ
•ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
•ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΚΟΥΡΟ
•ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΑΚΟΥ

η οποία έχει ξεκινήσει τις εργασίες της και καταγράφει όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη κοινή αυτή προσπάθεια!


Στόχοι μας είναι:

  • Η καταγραφή και χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης
  • Υποδείξεις νέων τρόπων ανάπτυξης
  • Συνεργασία με άλλους οργανισμούς (Πανεπιστ. Πελοπον., Ορειβατικούς, Αναπτυξιακή Πάρνωνα, TrekkingHellas, ξενοδοχεία, tour operators, κ.α.)
  • Εξέταση τρόπων συνδυασμού και συνεργασίας με τις πρωτοβουλίες ΟΧΕ
  • Αναζήτηση εθελοντών που θα ήθελαν να ενταχθούν στην Ομάδα Εργασίας για τους σκοπούς αυτούς.

 

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε link για ένα εξαιρετικό σύγγραμμα για τα φυτά του Πάρνωνα, για τυχόν τέτοιες εξερευνητικές πεζοπορίες!!!


https://dasologoi.gr/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF/57-%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1/1938-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%E2%80%93-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC,-%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7

* στις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Κνακίων που καταλήγει στον ποταμό Ευρώτα! Κάπου στη συμβολή αυτών λειτούργησε η Απέλλα, η πρώτη Εκκλησία του Δήμου στην ιστορία της Ανθρωπότητας!

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας και η Δημοτική Αρχή, δεδομένων των ευεγερσιών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ στο Δήμο μας, θα εισηγηθεί άμεσα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ονοματοθεσιών και την Κοινότητα Σπάρτης, την μετονομασία μιας σημαντικής οδού της Σπάρτης, σε οδό «ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ»! 
 
Η Επιτροπή Ονοματοθεσίας του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με την Κοινότητα Σπάρτης, σύντομα θα καταθέσουν την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο!
 
 
Από το γραφείο Δημάρχου

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης  προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020 - 2021» (cpv 98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες), ενδεικτικού προϋπολογισμού  59.489,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/04/2020, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Αμοιβές Κτηνιάτρων» (cpv 85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες), ενδεικτικού προϋπολογισμού  44.999,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%  και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/04/2020, ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προληπτικά Μέτρα ενόψει της Αντιπυρικής Περιόδου 2020

  • Καθαρισμός οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών, για την υποχρέωσή τους για αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, καθώς και για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ακίνητα, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’ 2012).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1.26 του Ν. 3852/2010, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμο τουλάχιστον πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (500€ ανά στρέμμα) του οικείου χώρου.

 

  • Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 1/2008 Αγρονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691 Β’ 2008).

Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο, ο Δήμος δύναται να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και οχήματα (πυροσβεστικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ. χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 71/2016, ΑΔΑ: 7ΕΨΩ1Ν-Τ2Ξ).

 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», απαγορεύεται η χρήση φωτιάς το χρονικό διάστημα από 15-04-2020 έως 31-10-2020» χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και μόνο αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αοιθ. 9 ΑΙ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ B’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά είναι απαραίτητη η  συνεργασία και η συμμόρφωση ΟΛΩΝ, ώστε να συμβάλλουμε στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς και των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει στην περιοχή μας.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

                                                    

 Από το Δήμο Σπάρτης

 

Ύστερα από προσπάθειες πολλών για αρκετά χρόνια (βλ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και πολλούς άλλους), ξεκίνησαν σήμερα, υπό τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, Δημήτρη Καπονικολό, οι εργασίες κατεδάφισης των παραπηγμάτων και ανάπλασης - ανάδειξης του χώρου όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό ρωμαϊκής εποχής, της λεγόμενης «Οικίας της Ευρώπης»!

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι από την εποχή των Μηδικών Πολέμων (490-479 πΧ) είχε καταστεί ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ήταν κάτι εντελώς ξεχωριστό από την Ασία!

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, η Ευρώπη ήταν αδελφή του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας και κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας, ηγεμόνων της Φοινίκης.

Ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο την απήγαγε στη Κρήτη («επεί δε επέβη τη νήσω (Κρήτη) ο μεν ταύρος ουκέτι εφαίνετο, επιλαβόμενος δε της χειρός o Ζεύς απήγε την Ευρώπην εις το Δικταίον άντρον ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν…», Λουκιανός Σαμωσατέας, Ενάλιοι Διάλογοι, 15, 4)!

Έτσι γεννήθηκαν ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Αργότερα, όταν ο Δίας την παράτησε και γύρισε στον Όλυμπο, η Ευρώπη παντρεύτηκε το βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα. Αυτόν διαδέχθηκε ο Μίνωας, ιδρυτής του "Mινωϊκού Πολιτισμού", ίσως ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας και νομοθέτης.

 

 Για τη σπουδαιότητα λοιπόν του ψηφιδωτού αυτού, όταν πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του χώρου όπου στεγάζεται, θα προσκαλέσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν το παρόν, σπουδαίες προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη!

 

Από το γραφείο Δημάρχου

 

 

 
Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας, με απόφασή του στις 04/03/2020, όρισε τον κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, ως άμισθο σύμβουλό του σε θέματα ανάπτυξης, δράσεων προσβασιμότητας για όλους και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
Ο κ. Αλεξανδράκης θα συνδράμει εθελοντικά στο έργο του Δημάρχου για τα θέματα αυτά, η δε θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου.
 
 
Από το γραφείο Δημάρχου
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.