Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την Κοινότητα Σπαρτιατών

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:27313-61125

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα επανεκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 11/09/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Σπαρτιατών και σας γνωρίζουμε ότι τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά και κατά αυτών ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών.

 

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α

 

 

Λυκούργος Ψυμογεράκος