Τελευταία Νέα

Βεβαιώσεις μετακίνησης & κυκλοφορίας εργαζομένων

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα έντυπα που προβλέπονται για τη μετακίνηση προς την εργασία και προς τους άλλους προορισμούς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (PDF)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (PDF)