Τελευταία Νέα

Πρόσληψη συνολικά 33 Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σπάρτης - Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Εκδόθηκαν οι  Οριστικοί Πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων, απορριπτέων και προσληφθέντων  σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 ( οικ. 15850/24-8-2020) Ανακοίνωσης του Δήμου Σπάρτης, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάρτης.

Επισημαίνεται ότι :  Οι προσληπτέοι θα κληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ίσης με το διδακτικό έτος. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, ήτοι το Δήμο Σπάρτης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Σπάρτης. ΕΙΔΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία Σχολική Επιτροπή όπου και απασχολήθηκαν. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης, βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για την αιτία αυτή (αρθρ. 6,7 και 8 της υπ’αριθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ 3324/τ.Β’/7-8-2020).  

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.