Επισκέπτες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τμήμα Τουρισμού

27310 28166

Γραμμή του Δημότη

15460

 

Τεχνικές Υπηρεσίες

27313 63364

Πολεοδομία

27313 63365

Οικονομικές Υπηρεσίες

27313 61100

Τηλεφωνικό Κέντρο

27310 22226 & 81866