δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 (πρακτικό 37)

 37ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

359/16-09-2019 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»   

63ΨΘΩ1Ν-ΟΘΜ 
360/16-09-2019

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης»    

6ΔΓ8Ω1Ν-ΞΙΛ 
 361/16-09-2019

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»   

6ΓΤΝΩ1Ν-5Κ2 
362/16-09-2019  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»     Ω37ΣΩ1Ν-Ι08
 363/16-09-2019 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»    65Β8Ω1Ν-Ι39 
 364/16-09-2019  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 78ΦΥΩ1Ν-63Σ
 365/19-09-2019

Ενέργειες για αξιοποίηση, επαναλειτουργία αεροδρομίου Σπάρτης - Εξουσιοδότηση κ.Δημάρχου. 

78Υ0Ω1Ν-Ο6Φ
366/16-09-2019

Ορισμός μελών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 

Ω5ΓΝΩ1Ν-Ψ0Β
367/16-09-2019

Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019

6Θ8ΝΩ1Ν-ΦΩ3
368/16-09-2019

Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους  στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΨΖΩΧΩ1Ν-Η6Ζ
369/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης».

ΨΦΩ9Ω1Ν-ΘΜΗ
370/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης ο οποίος θα εκπονήσει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και για την ωρίμανση των διαδικασιών σχεδιασμού του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης»

ΨΕΘ5Ω1Ν-16Γ
371/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α’ Παιδικό Σταθμό».

ΩΞΘΩΩ1Ν-ΦΥΠ
372/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑ Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του Δήμου Σπάρτης»

6Β22Ω1Ν-1ΝΑ
373/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας  και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) και Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU

60ΨΩΩ1Ν-8ΤΛ
374/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης: «Bελτίωση και αναβάθμιση της οδού που συνδέει την Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου στην Χ.Θ.20+550,00 με την υπ' αριθμ. 15 Επαρχιακή Οδό «Διακλάδωση Καμινίων Ποταμιάς προς Εθνικό Οδό 19 χλμ) Σπάρτη Ποταμιά» στην Χ.Θ 1+450,00».

Ψ7ΞΕΩ1Ν-ΞΤΤ
375/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σπάρτης με το Ελληνικό Δημόσιο -Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη γηπέδου τένις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Παρορίου».

Ψ2ΚΦΩ1Ν-8ΕΝ
376/16-09-2019

Ορισμός δύο (2) μελών Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρωτών τους, ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Σπάρτης

ΩΚΛ4Ω1Ν-Ο1Ι
377/16-09-2019

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της  Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών, Τουριστικών Και Διοικητικών Δραστηριοτήτων».

ΩΟΑ4Ω1Ν-ΩΡΤ
378/16-09-2019 Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του  ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» 7ΧΤΡΩ1Ν-ΡΝΙ
379/16-09-2019 Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή - ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου». ΨΡΞ3Ω1Ν-ΗΜΕ
380/16-09-2019 Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων 78ΟΙΩ1Ν-3Χ2
381/16-09-2019 Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση» 6ΩΛ1Ω1Ν-ΒΦΞ
382/16-09-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.70/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 17η  και 18η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση στάθμευσης οχημάτων ιστορικού χαρακτήρα (αντίκες)» 6ΨΨΣΩ1Ν-ΑΒΦ
383/16-09-2019 Έγκριση της αριθ.71/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 21η και 22η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής του αγώνα ‘‘14ο  Εντούρο Λεωνίδας’’» ΩΠΧΤΩ1Ν-Ζ0Α
384/16-09-2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 7ΖΑΗΩ1Ν-Φ5Λ
385/16-09-2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του  Δήμου ΨΙΨΡΩ1Ν-Γ34
386/16-09-2019 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ», αναδόχου Κ/Ξ  Π.ΜΑΝΗΣ – Ι.ΛΙΒΑΝΟΣ 6ΥΙΞΩ1Ν-Θ7Τ
387/16-09-2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΩΞΔΟΩ1Ν-ΙΧΒ
388/16-09-2019 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη 6ΤΖΜΩ1Ν-ΞΥΟ
389/16-09-2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου Ψ4Κ7Ω1Ν-ΧΛΚ
390/16-09-2019 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 6Ζ35Ω1Ν-4ΨΙ
391/16-09-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ» αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια 64ΛΛΩ1Ν-ΝΧΨ
392/16-09-2019 Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Σπάρτης (Α.Μ.Ο.Σ.) 6ΨΗΜΩ1Ν-Ξ9Ε
393/16-09-2019 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες μνήμης Μόρφου» - Ορισμός μελών- Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7Ζ1ΑΩ1Ν-9ΚΝ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.