δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 (πρακτικό 38)

38o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 394/25-09-2019

Καθορισμός φορέα για συμμετοχή στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης - Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

 ΩΡ8ΘΩ1Ν-ΧΑ8
 395/25-09-2019

Περί διεξαγωγής του Spartan Trifecta World Championship 2019 - Spartan Race 2019 

ΩΕΗΠΩ1Ν-ΓΤΨ 
 396/25-09-2019

Περί ανακλήσεως της αριθ.366/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης ως μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (αίτημα δημοτικής παράταξης ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ) 

7Μ0ΝΩ1Ν-8ΕΦ 
 397/25-09-2019

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ». 

ΩΛΡ0Ω1Ν-ΕΒΣ 
398/25-09-2019

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 ΩΤΔ6Ω1Ν-ΖΛ7
399/25-09-2019

Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4336 οχήματος του Δήμου

ΩΓΟΠΩ1Ν-ΒΜΓ
400/25-09-2019 Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4337 οχήματος του Δήμου  ΩΨΥΛΩ1Ν-Ζ0Π
401/25-09-2019 Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.10-6262.004 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών»  6ΝΡ1Ω1Ν-ΧΟΡ
402/25-09-2019 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια του ‘’Σπάρταθλον’’ 2019, εντός της πόλης της Σπάρτης 6451Ω1Ν-ΞΘΠ 
403/25-09-2019 Περί διεξαγωγής δράσεων Green House του Alba Graduate Business School στη Σπάρτη, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης 6ΑΙΒΩ1Ν-ΨΦ1
404/25-09-2019 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών κατά την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής των Ανδριώτη Αριστείδη κ.λ.π. κατά Δήμου Σπάρτης  ΩΞΨΡΩ1Ν-0ΡΕ
405/25-09-2019

Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης «Τέλεση μνημόσυνου Ευεργετών Δημοτικής Ενότητας Φάριδος» και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.007 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»

ΩΠ80Ω1Ν-ΔΨΨ 
406/25-09-2019 Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπάρτης  ΩΖΛΙΩ1Ν-Ω3Τ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.