δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2019 (πρακτικό 43)

43ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 459/27-11-2019

Έκφραση θέσης σχετικά με την εγκατάσταση μεταναστών στο Δήμο Σπάρτης 

ΨΩΡΟΩ1Ν-9ΒΡ
 460/27-11-2019

Ένταξη της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011012245) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στην Υποδράση: 19.2.4.3 του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 και τεχνικού προγράμματος. 

Ω8ΓΥΩ1Ν-Ψ87
 461/27-11-2019

Ένταξη της πράξης «Ανάπλαση οικισμού Βέρια» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011026242) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στην Υποδράση: 19.2.4.3 του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 και τεχνικού προγράμματος. 

ΩΥΞΖΩ1Ν-5Λ4
 462/27-11-2019 Ένταξη της πράξης «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος ΕΠ)» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011026440) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στην Υποδράση: 19.2.4.3 του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 και τεχνικού προγράμματος.  ΨΦ0ΡΩ1Ν-ΠΘ3
463/27-11-2019 Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Υλοποίησης Πράξης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Πράξη: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών», στο πλαίσιο του Μέτρου 19 (LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». ΩΣΛ3Ω1Ν-ΕΒΕ
464/27-11-2019 Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Υλοποίησης Πράξης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Πράξη: «Ανάπλαση οικισμού Βέρια», στο πλαίσιο του Μέτρου 19 (LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». Ω9ΝΣΩ1Ν-Χ77
465/27-11-2019 Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Υλοποίησης Πράξης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Πράξη: «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος ΕΠ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 19 (LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». ΩΤΟ0Ω1Ν-Μ68
 466/27-11-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)  Ψ9ΦΧΩ1Ν-Θ3Ρ
467/27-11-2019 Περί χωροθέτησης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)         6Λ0ΣΩ1Ν-3ΟΞ
468/27-11-2019 Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Γ’ κατανομή 2019) Ψ4Β2Ω1Ν-3ΣΖ
469/27-11-2019 Περί ορθής κατάρτισης του πίνακα στοχοθεσίας 6ΓΨΑΩ1Ν-ΠΑ0
470/27-11-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Ω18ΩΩ1Ν-ΞΔΑ
471/27-11-2019 Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης». 69Ψ3Ω1Ν-2Κ6
472/27-11-2019 Περί καταβολής και καθορισμού: α)εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης» 9ΩΑΟΩ1Ν-0ΦΔ
473/27-11-2019 Έγκριση της αριθμ.74/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Μενελάου αριθ.69 κατόπιν αιτήματος του κ.Κουλούρη Χρήστου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών» ΩΠΣΤΩ1Ν-Ο7Ο
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.