δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2019 (πρακτικό 45)

 45ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  518/23-12-2019 
Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης  (εξ αναβολής)            97ΟΥΩ1Ν-9Ρ9
 519/23-12-2019 Περί μετακίνησης - λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης και σε άλλες περιοχές της πόλης της Σπάρτης   ΨΤΓΨΩ1Ν-ΗΝΩ
 520/23-12-2019 Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019  ΩΑΛΣΩ1Ν-ΦΟΧ
 521/23-12-2019 Ένταξη πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALL) ΣΠΑΡΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037870 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019  ΩΞΜΜΩ1Ν-2ΜΦ
522/23-12-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019  7ΖΕΖΩ1Ν-ΜΡΖ
523/23-12-2019 Τροποποίηση της 480/19 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»’’  6ΞΑΩΩ1Ν-Π46
524/23-12-2019 Τροποποίηση της αριθμ.481/2019 ΑΔΣ (ΩΒΔΙΩ1Ν-ΡΨΩ) με θέμα «Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών».  ΨΝ18Ω1Ν-ΦΒ8
525/23-12-2019 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση των: 1) Ευάγγελου Βαλιώτη πρώην Δημάρχου Σπάρτης, ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και 2) Σταύρου Αργυρόπουλου πρώην εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Σπάρτης  ΩΩΔΖΩ1Ν-ΠΩ4
526/23-12-2019  Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2019)  ΩΞ8ΠΩ1Ν-5ΙΦ
527/23-12-2019  Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021  Ω86ΚΩ1Ν-9ΓΣ
528/23-12-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019  ΩΝ97Ω1Ν-0ΞΗ
529/23-12-2019 Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης  67ΚΖΩ1Ν-ΙΦ1
530/23-12-2019 Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης  ΨΕΗ3Ω1Ν-ΚΘΞ
531/23-12-2019 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού Δήμου Σπάρτης  78ΘΒΩ1Ν-ΒΟΚ
532/23-12-2019 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2019»  6ΗΕΦΩ1Ν-Ε6Τ
533/23-12-2019  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου 6Λ15Ω1Ν-ΙΞΩ
534/23-12-2019  Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» 6ΒΞ7Ω1Ν-ΟΥ2

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.