δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 4ης Μαΐου 2020 (πρακτικό 16)

16o   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2020

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 76/04-05-2020

Σύσταση & λειτουργία Δικτύου ΟΤΑ υπό τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας άρθρ. 101 Ν. 3852/2010 και την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης & Ευρώτα» - Έγκριση του Καταστατικού - Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην ΑΜΚΕ και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση και στην Προσωρινή Διοίκηση της Εταιρείας. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών 2020 – Παραχώρηση χρήσης χώρου για την έδρα του Δικτύου 

 9ΘΕ4Ω1Ν-Λ2Ζ

 77/04-05-2020

Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών” 

Ω58ΞΩ1Ν-46Ε

 

 78/04-05-2020

Αποδοχή αιτήματος του κ.Κατσίχτη Δημητρίου και χορήγηση αδείας για την «Επισκευή του περιβάλλοντα χώρου του κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Βουτιάνων» 

ΩΔΚ6Ω1Ν-8ΕΗ 

 79/04-05-2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 

ΩΞ9ΞΩ1Ν-ΙΧΠ

80/04-05-2020

Περί ορισμού  επιτροπής εκτίμησης  βάση του άρθρου 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος (ισόγειας – δυτικής -αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου 

91ΟΞΩ1Ν-Κ0Υ 

81/04-05-2020

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης  κατά τη συζήτηση των ασκηθέντων από το Δήμο εφέσεων (2) ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/66414/1579/ /12.12.2018 και υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/51865/1016/25.09.2018 Αποφάσεων Ανάκτησης Ποσών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

ΩΘΙΘΩ1Ν-ΙΦ5 

82/04-05-2020

Περί υποβολής αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες   για την παραχώρηση ακινήτου (γηπέδου) και την αδειοδότηση του για την εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (σμα), αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) & εγκατάστασης παρασκευής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα

6Ω1ΛΩ1Ν-ΠΘ5

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.