δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 27ης Οκτωβρίου 2020 (πρακτικό 40)

40ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2020

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 216/27-10-2020

Περί  ορισμού  επιτροπής εκτίμησης  βάση του άρθρου 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για την εκμίσθωση καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά Σπάρτης για το έτος 2020- 2021 6ΜΥΠΩ1Ν-ΟΙΝ
 217/27-10-2020 Περί  ορισμού  επιτροπής εκτίμησης  στο κατάστημα 18  της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης (για παράταση εκμίσθωσης) 6615Ω1Ν-ΦΘΔ
 218/27-10-2020 Περί  εκμίσθωσης  καταστήματος  -  3 - της Δημοτικής Αγοράς  ΨΧΨΗΩ1Ν-Ο68
 219/27-10-2020 Περί  εκμίσθωσης  καταστήματος  -  4 - της Δημοτικής Αγοράς  Ω6Ο9Ω1Ν-Δ4Ι
220/27-10-2020 Περί  εκμίσθωσης  καταστήματος  -  17 - της Δημοτικής Αγοράς 6ΛΘΡΩ1Ν-ΚΘΛ
221/27-10-2020 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου 6ΚΥΩΩ1Ν-ΑΑΗ
222/27-10-2020 Αποδοχή επιχορήγησης από πρόγραμμα ΥΠΕΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 αναφορικά με πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης” ΨΠΒΩΩ1Ν-408
223/27-10-2020 Αποδοχή επιχορηγήσεων  από πρόγραμμα ΥΠΕΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  για  Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφορές απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Αποσύρεται
224/27-10-2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO ΨΩΩΒΩ1Ν-ΒΜ8
225/27-10-2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον εορταστικό στολισμό του Δήμου. ΨΜ8ΟΩ1Ν-ΖΦ6
226/27-10-2020 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τμ. ΠΕΠΠ ΨΦΕΞΩ1Ν-1ΘΑ
227/27-10-2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (συντήρηση μηχανής εμφακέλλωσης, ενίσχυση κωδικού εργοδοτικής εισφοράς κλπ) ΩΓΥΞΩ1Ν-4ΗΑ
228/27-10-2020 Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου (αφορά την αγροτική οδοποιία Μαγούλας -Αγ. Ιωάννη -Αγ.. Ειρήνης ενταγμένου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 62ΦΔΩ1Ν-5Υ5
229/27-10-2020 Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Σπάρτης, του 4ου 1/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης και του 6ου 2/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης Ω3ΛΩΩ1Ν-ΦΞΧ
230/27-10-2020 Μεταβίβαση μετοχών που κατέχει ο Δήμος Σπάρτης στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων ΩΩ2ΕΩ1Ν-ΛΔΝ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.