δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 23ης Δεκεμβρίου 2020 (πρακτικό 50)

50ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 286/23-12-2020
Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σχετική η αριθ.17/2020 απόφαση κοινότητας Καρυών)  Ψ595Ω1Ν-ΖΙ3 
 287/23-12-2020 Έγκριση της Β1 Φάσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας & της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και  Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μυστρά»  ΨΣΒΚΩ1Ν-ΛΙΜ

 288/23-12-2020

Τροποποίηση ή μη της αριθ.169/2020 Α.Δ.Σ με θέμα «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου» (σχετική αίτηση κ.Κωνσταντινάκου Κων/νου και κ.Βαρβιτσιώτη Αντωνίου)  ΩΨ7ΞΩ1Ν-Ο7Η

289/23-12-2020 

3ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 79903/20-11-2020 με ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ-5ΟΘ  απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 50.000.000,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού   COVID-19» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  6ΖΗΠΩ1Ν-ΑΟΛ
290/23-12-2020 Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 85548/08—12-2020  απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Κατανομή ποσού συνολικού ύψους 3.748.740,00 € σε Δήμους της Χώρας έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 65Β2Ω1Ν-ΕΕΟ
291/23-12-2020 Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης Ω3Σ5Ω1Ν-ΚΣΕ
292/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην επιτροπή  προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΩΘΚΧΩ1Ν-Ω5Π
293/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή Πολεοδομικού –χωροταξικού  σχεδιασμού και περιβάλλοντος 65Ω2Ω1Ν-ΣΓ7
294/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας 6ΜΖΔΩ1Ν-ΟΜΛ
295/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού   6Γ27Ω1Ν-Η2Ψ
296/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών 6622Ω1Ν-ΑΩΥ
297/23-12-2020 Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά 64Φ1Ω1Ν-ΖΛΜ
298/23-12-2020 Αποδοχή παραιτήσεων μελών από την Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων 622ΟΩ1Ν-ΦΥΞ
299/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) Ω049Ω1Ν-ΩΘΖ
300/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών 6ΗΟΘΩ1Ν-97Β
301/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς 6Ξ2ΒΩ1Ν-ΗΒΙ
302/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης 6ΑΔ5Ω1Ν-ΑΞΣ
303/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 6ΟΞΙΩ1Ν-6ΨΨ
304/23-12-2020 Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων ΩΚ9ΩΩ1Ν-64Υ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.