δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 12ης Ιουλίου 2021 (πρακτικό 28)

 28ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 114/12-07-2021
Μεταβολές σχολικών μονάδων – Ίδρυση τμήματος ένταξης  ΨΖ5ΤΩ1Ν-8ΡΥ 
 115/12-07-2021 Περί  εκμίσθωσης του ισόγειου καταστήματος στην Κοινότητα Μυστρά  ΨΞ0ΛΩ1Ν-5ΚΑ
116/12-07-2021 Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του ισογείου της Πρώην Κοινότητας  της ΤΚ Σκούρας  ΨΜΟΨΩ1Ν-ΟΙΩ
117/12-07-2021 Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση κέντρου Σπάρτης (ΟΠΣ 5073663) του Δήμου Σπάρτης» 9Ο6ΟΩ1Ν-3ΜΜ
 118/12-07-2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως προς τη διόρθωση τίτλων κωδικών αριθμού του προϋπολογισμού  ΨΚΡΟΩ1Ν-ΔΧ1
119/12-07-2021 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή 1) Της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και 2) Της αγωγής των Σκρεπέτη Νικολάου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και  αγωγή των αντιδίκων  95Ζ5Ω1Ν-ΟΙΗ
120/12-07-2021 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της αγωγής των Μέρμηγκα Αναστασίου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αγωγή των αντιδίκων  ΩΝ5ΩΩ1Ν-Ω2Σ
121/12-07-2021 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της αγωγής των Ηλιόπουλου Γεωργίου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αγωγή των αντιδίκων  ΨΒΔ9Ω1Ν-4ΔΒ
 122/12-07-2021 Έγκριση της Γενικής Πολιτικής Ασφάλειας (Προσωπικών Δεδομένων) GDPR  651ΞΩ1Ν-88Ψ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.