δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 8ης Δεκεμβρίου 2021(πρακτικό 50)
50ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
Αριθμός απόφασης Θ Ε Μ Α Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
231/08-12-2021 Αποδοχή παραίτησης κ.Αθανασίου Τσουλόγιαννη από το αξίωμα του Προέδρου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου Προέδρου          6ΘΥ8Ω1Ν-0ΤΦ 
232/08-12-2021 Συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο της δράσης: EU Mission: “100 Climate neutral cities by 2030” -Έγκριση συμφώνου συνεργασίας 6ΨΜΜΩ1Ν-ΠΜΖ
233/08-12-2021 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή 1) Της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και 2) Της αγωγής των Δέμπελη Γεωργίου και Παπακωνσταντίνου Ελπινίκης  συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και την αγωγή των αντιδίκων  ΨΛΧΓΩ1Ν-ΧΓΥ
234/08-12-2021 Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης  εγκαταλελειμμένων οχημάτων  ΩΜ0ΟΩ1Ν-Ζ91
235/08-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απευθείας αγορά ακινήτου Ευαγγελίας Ζαφειροπούλου (σχετική η αριθ.221/24-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 6ΗΥ4Ω1Ν-Φ0Δ
236/08-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 65ΛΝΩ1Ν-Ε6Π
237/08-12-2021 Περί κατανομής ποσού 88.956,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2021) 6ΨΝ5Ω1Ν-845
238/08-12-2021 Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης στο κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης (για παράταση εκμίσθωσης) 6ΟΥΔΩ1Ν-5ΒΚ
239/08-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία  κωδικών (α) Υπηρεσίες Διαλογής –Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» και (β) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης  και μεταφοράς  σύμμεικτων στερεών απόβλητων» ΩΗ74Ω1Ν-ΣΗΑ
240/08-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή εσόδου και εξόδου για κάλυψη  δαπάνης θέρμανσης  των σχολείων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 85940/22-11-2021  με ΑΔΑ:ρω0046μτλ6-κ9ξ    καθώς και για ενίσχυση κωδικών αριθμών. ΩΙΗ2Ω1Ν-Π3Ο
241/08-12-2021 Αναμόρφωση για "Bιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και Μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών Τουριστικών  και Διοικητικών Δραστηριοτήτων" ΨΚ0ΙΩ1Ν-4ΑΩ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.