δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 1ης Αυγούστου 2022 (πρακτικό 32)

32ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 117/01-08-2022

Αποδοχή αίτησης Τσερωτά Βασιλείου (εξ αναβολής)

6Α24Ω1Ν-ΥΩΨ
118/01-08-2022 

Αποδοχή χρηματοδότησης - αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω επιβάρυνσης προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους βάσει της υπ΄αριθ..43582/30-06-2022 Απόφασης ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ

ΨΔΠΚΩ1Ν-Δ4Ψ
119/01-08-2022 

 Συμπλήρωση-διόρθωση της 109/2022 (ΑΔΑ:969ΗΩ1Ν-0Υ9) Α.Δ.Σ. ως προς τη λογιστική τακτοποίηση

9ΖΦΧΩ1Ν-Ο49
120/01-08-2022 

 Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγων 

ΨΒ55Ω1Ν-Ο4Χ 
121/01-08-2022  Κατανομή  ποσού 99.500,00€ για συντήρηση  και επισκευή κτιρίων  2022. ΩΑΜΛΩ1Ν-5ΛΣ
122/01-08-2022

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  -Ενίσχυση των κωδικών που αφορούν στην Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα, σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σπάρτης για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4735/2020»  

ΩΧΣΙΩ1Ν-ΠΦ4
123/01-08-2022

Ακύρωση της αριθ.92/15-06-2022 Α.Δ.Σ με ΑΔΑ: ΨΛΠΦΩ1Ν-ΡΤΛ που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  -διάθεση αδιάθετου ταμειακού υπόλοιπου  κατανομών από τους ΚΑΠ. 

ΨΚΓΟΩ1Ν-3ΑΠ
124/01-08-2022

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  -λογιστική τακτοποίηση για την διάθεση αδιάθετου ταμειακού υπόλοιπου  κατανομών από τους ΚΑΠ. 

ΩΣΗ1Ω1Ν-ΟΩΣ
125/01-08-2022  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή δαπανών εμποροπανήγυρης Μυστρά 2022 6ΨΦΘΩ1Ν-Γ7Μ
126/01-08-2022 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) 6ΚΦΣΩ1Ν-ΨΓΧ-1
127/01-08-2022  Συγκρότηση διαπαραταξιακής  επιτροπής  για τη σύσταση  νέου Κανονισμού Άρδευσης. Ψ5ΟΕΩ1Ν-5Ω1
128/01-08-2022

Λήψη απόφασης  σχετικά με την εκπόνηση μελέτης  από το Δήμο Σπάρτης  και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κατασκευή  δεξαμενής  άρδευσης –πυρασφάλειας στην Κοινότητα Καστορείου της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης (αίτημα δημοτικής παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ).  

ΩΜ3ΘΩ1Ν-5ΒΑ 
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.