δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 28ης Σεπτεμβρίου 2022 (πρακτικό 40)

 40ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

148/28-09-2022 
Περί ορισμού  εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης  στην Επιτροπή  Παρακολούθησης  του Προγράμματος «Πελοπόννησος  2021 -2027»    66ΟΚΩ1Ν-Γ5Ξ
149/28-09-2022 Αποδοχή αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης σχετικά με την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  Ψ3ΟΜΩ1Ν-0ΦΝ 
150/28-09-2022  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022  ΩΖΘ8Ω1Ν-95Η 
151/28-09-2022 Περί κατανομής ποσού 88.836,54 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ κατανομή 2022) των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης  ΩΖΗ1Ω1Ν-Σ5Κ
152/28-09-2022 Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου Κύπρου με τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ» (07-10 Οκτωβρίου 2022), στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου της Κύπρου».  ΨΩΙΒΩ1Ν-Γ9Τ
153/28-09-2022 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του ‘‘Σπάρταθλον’’ 2022, εντός της πόλης της Σπάρτης» 6Γ98Ω1Ν-ΥΣΚ
154/28-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  κατόπιν της  υπ’ αριθ. 359/20-09-2022 με ΑΔΑ: Ψ818Ω1Ν-ΔΩΧ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΨΒΟΝΩ1Ν-ΙΚΗ
155/28-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 τμήματος καθαριότητας και τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργεια & Πολ.Προστασίας (δημιουργία κωδικών  για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων κ.λ.π) 6Φ8ΖΩ1Ν-ΠΡΧ
156/28-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 91Θ6Ω1Ν-Ψ7Ν
157/28-09-2022 Περί εξαιρέσεως των Κοινοτήτων Κονιδίτσας και Σελλασίας του Δήμου Σπάρτης από το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2022 ΨΥΤΘΩ1Ν-ΥΦΟ 
158/28-09-2022 Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα  έξι μηνών, αρχόμενης  από 01-11-2022» ΨΑΚΡΩ1Ν-6Ρ2
159/28-09-2022 Ανάκληση της με αριθ.343/26-09-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της αριθ.109/2016 κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων  ΑΜΕΑ  στην οδό Μενελάου αριθ. 53, στη Σπάρτη, Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, για την εξυπηρέτηση του κ.Σίμου Χρήστου» 6Υ6ΣΩ1Ν-ΗΤ3 
160/28-09-2022 Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα ΩΤΠΜΩ1Ν-ΧΔΒ 
161/28-09-2022 Αποδοχή αιτήματος του Κυριάκου Στρίφα σχετικά με εκτέλεση εργασιών «Τσιμεντόστρωση διαδρόμων νεκροταφείου Βαρβίτσας»  ΨΠΣΧΩ1Ν-4ΙΛ
162/28-09-2022 Περί εξουσιοδότησης  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δόμησης και Περιβάλλοντος  του Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση  του έργου «Οδοποιία Βουτιάνων» 9Δ5ΤΩ1Ν-ΜΒ0 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  στις 03-10-2022, διακοπείσα στις 28-09-2022, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 

 
163/3-10-2022 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Λυκούργου – Ορθίας Αρτέμιδος – Ε. & Σ. Βαλιώτη ΨΕΨ1Ω1Ν-7ΗΓ
164/3-10-2022 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Λυκούργου – Αρχιδάμου και διευθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  69ΒΔΩ1Ν-Ζ0Ρ
165/3-10-2022

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Θερμοπυλών – Λεωνίδου και διευθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης-τροφοδοσίας

6ΗΤ8Ω1Ν-7ΜΙ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.