δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 17ης Οκτωβρίου 2022( πρακτικό 41)

 41ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

166/17-10-2022

Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN RACE – Τροποποίηση της αριθ.10/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

ΩΔΨΦΩ1Ν-Η3Ω 
167/17-10-2022  Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) στο Λονδίνο και στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA  στη Θεσσαλονίκη - Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις ανωτέρω εκθέσεις  6ΒΨ6Ω1Ν-3ΟΤ
168/17-10-2022  Περί έγκρισης της αριθ.178/26-09-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σπάρτης»  ΩΔΦ5Ω1Ν-ΘΕ1 
169/17-10-2022   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2021 Ψ47ΖΩ1Ν-Ν9Ψ 
170/17-10-2022 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 ΨΣΓΚΩ1Ν-Λ4Δ
171/17-10-2022 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2022 ΨΒΡ5Ω1Ν-ΟΞ6 
172/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης υποέργου ΕΜΑΥΤΙΩΝ 96Μ1Ω1Ν-ΤΧΤ
173/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 για την  «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης» ΨΡ9ΣΩ1Ν-1ΔΛ
174/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης» (στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου) 9ΘΕ8Ω1Ν-8ΣΦ 
175/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» (Κωδικός ΟΠΣ 5163963) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 9023Ω1Ν-ΤΒΦ
176/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων και Καμινίων Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Δράση 4.3.4.) ΨΗΗ7Ω1Ν-Ω12
177/17-10-2022 Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (κάλυψη δαπανών θέρμανσης)–αναμόρφωση προϋπολογισμού ΩΜΑ1Ω1Ν-ΘΤ5
178/17-10-2022 Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ αναμόρφωση προϋπολογισμού. 93ΤΛΩ1Ν-5ΡΚ
179/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού  για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάρτης». 6ΝΞΖΩ1Ν-Ι29
180/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης”» 6ΧΩΘΩ1Ν-Υ3Γ
181/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού για την «Δράση Καταστάσεις Άγχους – Πανικού» 6ΣΨΙΩ1Ν-ΒΛΕ
182/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 σε συνέχεια της  149/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΩΜΔΑΩ1Ν-Δ6Ξ
183/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για ενίσχυση κωδικών ΨΡΓΦΩ1Ν-2ΨΗ
184/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού κατόπιν της υπ αριθ.414/11-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΨΧΕΔΩ1Ν-3ΟΡ
185/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση κωδικού για την 28η Οκτωβρίου 6ΒΛ9Ω1Ν-ΜΝΩ
186/17-10-2022 Εξέταση αιτήματος κ. Δημοσθένη Τζανάκου περί δωρεάς προτομής Χρήστου Καρβούνη – Ορισμός μέλους επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας 61ΛΞΩ1Ν-ΑΛΓ 
187/17-10-2022 Περί αναγραφής στο ηρώο της Κοινότητας Ποταμιάς των ονομάτων πεσόντων Ποταμιτών των περιόδων 1912-1913, 1918-1922 και 1940-1941 ΨΟΡΨΩ1Ν-3ΓΜ 
188/17-10-2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για στήριξη των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» (αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης») ΨΠΦ6Ω1Ν-97Γ
189/17-10-2022 Περί εξαιρέσεως της Κοινότητας Κλαδά του Δήμου Σπάρτης από το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2022  ΨΗΔ9Ω1Ν-ΙΒΑ
190/17-10-2022 Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Υ0ΚΩ1Ν-2ΓΟ-1
191/17-10-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 48/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με τίτλο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης i) στο τμήμα της οδού Αγησιλάου, μεταξύ των οδών Λυκούργου και Βρασίδου και ii)στο τμήμα της οδού Βρασίδου, μεταξύ των οδών Λεωνίδου  και Κων/νου Παλαιολόγου» ΨΠΥΠΩ1Ν-ΝΔ7
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.