δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 30ης Noεμβρίου 2022 (πρακτικό 48)

 48ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

227/30-11-2022
Μεταβολές  Σχολικών Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-προσθήκη ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή  στο Εσπερινό  ΕΠΑΛ Σπάρτης        ΩΣ77Ω1Ν-614
228/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ.έτους 2023  6ΧΛΠΩ1Ν-ΨΛΜ
229/30-11-2022  Περί Αναπροσαρμογής ή μη   φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2023   6ΦΣ3Ω1Ν-ΠΟΞ
230/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας  οικ. έτους 2023    6ΗΠ1Ω1Ν-ΓΩΖ
231/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2023                                   ΨΙΘΛΩ1Ν-9Σ4
232/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ.έτους 2023   ΨΩ9ΩΩ1Ν-0Α8
233/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ.έτους 2023                          ΩΝΩΔΩ1Ν-ΦΛ3
234/30-11-2022  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ.έτος 2023  ΩΣ3ΠΩ1Ν-872 
235/30-11-2022  Περί έγκρισης σύστασης και συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην υπό σύσταση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία: «Δίκτυο των 4 Σπουδαιότερων Ελληνικών Πόλεων της Αρχαιότητας»   ΨΠ0ΚΩ1Ν-ΜΤΚ
236/30-11-2022  Περί χορήγησης άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Γεώργιο Ιωάν.Κονίδη                    ΨΧ34Ω1Ν-ΜΙΩ 
237-30-11-2022  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022  ΨΗΩΓΩ1Ν-ΞΝ7
238/30-11-2022 Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης                                           ΨΝ2ΟΩ1Ν-Δ52
239/30-11-2022  Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης      Ψ68ΚΩ1Ν-0ΙΜ
240/30-11-2022  Περί καταβολής της αποζημίωσης στην Σταυρούλα χα Γεωργίου Ρηγοπούλου  σε έξι δόσεις. ΨΩΚΜΩ1Ν-4Σ8 
241/30-11-2022  Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ  Δήμου Σπάρτης 6ΖΤΕΩ1Ν-Υ16 
242/30-11-2022 Έγκριση για μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία αεροδρομίου.    

ΩΧΣΕΩ1Ν-Ψ3Ω

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.