δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2023

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2023

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1/13-02-2023  
1/13-02-2023 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 Αναβολή
2/13-02-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ.8/2023 κυκλοφοριακή μελέτη «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTA” 2023, στο Δήμο Σπάρτης» 67ΨΩΩ1Ν-0ΞΜ
3/13-02-2023 Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων.Παλαιολόγου και των 118 Αναβολή
4/13-02-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ.7/2023 κυκλοφοριακή μελέτη «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης»  Αναβολή
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2/21-03-2023  
5/21-03-2023 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 (εξ αναβολής) 9Ο80Ω1Ν-9ΓΑ
6/21-03-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ.7/2023 κυκλοφοριακή μελέτη «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης» (εξ αναβολής) 9ΥΡΘΩ1Ν-7Ι5
7/21-03-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 011/2023 Κυκλοφοριακή Μελέτη με τίτλο «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Γκορτσολόγου στη Σπάρτη» ΨΦΝΣΩ1Ν-ΦΛ7
8/21-03-2023 Επιλογή διαδικασίας για την παραχώρηση δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο Σπάρτης και τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χώρου για χρήση προς εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) 6ΓΩ7Ω1Ν-ΘΙΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3/30-03-2023  
9/30-03-2023 Προσωρινή μετακίνηση χώρου στάθμευσης ταξί λόγω εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης» 6ΤΗΚΩ1Ν-ΝΣ2
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4/08-05-2023   
10/08-05-2023 Χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σπάρτης 9ΜΟΕΩ1Ν-ΝΟΥ
11/08-05-2023 Αναδιατύπωση -συμπλήρωση του «Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», όσον αφορά την πλατεία Κοινότητας Κλαδά της ΔΕ Σπάρτης ΨΣΑΩΩ1Ν-Ο9Μ
12/08-05-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 013/2023 Κυκλοφοριακή Μελέτη με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ. 53, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ.Βαρβιτσιώτη Γεωργίου του Ευστρατίου» Ρ6ΓΓΩ1Ν-3ΧΦ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5/01-06-2023  
13/01-06-2023 Γνωμοδότηση για μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης λόγω έναρξης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (OPEN MALL)» 6Ι3ΚΩ1Ν-Γ6Ι
14/01-06-2023 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κανονισμού άρδευσης του Δήμου Σπάρτης 9Ν4ΘΩ1Ν-Γ7Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    6/30-06-2023  
15/30-06-2023 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάρτης 9ΨΦΛΩ1Ν-ΨΗΤ
16/30-06-2023 Γνωμοδότηση επί της αριθ. 39/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση κυκλοφορίας (στάθμευση – διέλευση οχημάτων)  σε δημοτικές οδούς της Σπάρτης λόγω μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (OPEN MALL)» ΨΗΔΞΩ1Ν-0ΧΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    7/11-07-2023  
17/11-07-2023 Γνωμοδότηση για προσωρινή μετατόπιση περιπτέρων στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης» 94Κ7Ω1Ν-86Η
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    8/25-07-2023  
18/25-07-2023 Γνωμοδότηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής γνωμάτευσης καλλιτεχνικής-αισθητικής αρτιότητας της δωρούμενης προτομής «Χρήστου Καρβούνη» ΩΖΙΕΩ1Ν-ΟΣΡ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    9/09-08-2023  
19/09-08-2023 Περί αποδοχής αιτήματος της εταιρίας «ΧΑΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και έγκριση εργασιών διάνοιξης πρόσβασης από την κεντρική πλατεία Σπάρτης σε αυτή, με ιδία δαπάνη ΨΩΔ7Ω1Ν-7ΟΡ
20/09-08-2023 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Μυστρά ΨΣΔΗΩ1Ν-ΗΔΡ
21/09-08-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου στην οδό Ευαγγελιστρίας και Γκορτσολόγου 9ΣΤΡΩ1Ν-8Υ2
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    10/20-09-2023  
22/20-09-2023 Κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου ΨΛΠΖΩ1Ν-ΖΤΞ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    11/25-10-2023  
23/25-10-2023 Γνωμοδότηση επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTAN” 2023, στο Δήμο Σπάρτης» 6Κ7ΝΩ1Ν-ΤΘ1
24/25-10-2023 Γνωμοδότηση για απομάκρυνση ή μη του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Αγίου Νίκωνος 6ΦΦ0Ω1Ν-84Ι
25/25-10-2023 Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στάσιμου εμπορίου, για την Κοινότητα Ξηροκαμπίου Δ.Ε Φάριδος, Δήμου Σπάρτης 6Π37Ω1Ν-ΖΥΛ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    12/14-11-2023   
26/14-11-2023 Κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου Ψ16ΥΩ1Ν-ΜΔΞ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    13/28-11-2023  
27/28-11-2023 Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ.79,στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Χρηστίδη Δήμητρας του Ιωάννη» 6ΔΙΕΩ1Ν-1Ε7
     

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.