δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 18ης Ιανουαρίου 2021 (πρακτικό 2)

 2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 7/18-01-2021
Ανάκληση  της  υπ’ αριθ.382/2020  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ. Έτους 2021»  64ΨΜΩ1Ν-Κ51
 8/18-01-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, του έργου του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων έναντι άλσους Γουδέ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».  91Ν0Ω1Ν-2Σ5
9/18-01-2021 Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών πρασίνου έτους 2020»   Ψ1Ρ5Ω1Ν-Θ26
 10/18-01-2021 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 94203) (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου).  6ΟΘΨΩ1Ν-ΑΑΝ
11/18-01-2021 Παράταση του Χρόνου Παράδοσης  της προμήθειας ενός καλαθοφόρου που περιλαμβάνεται στην προμήθεια με τίτλο:   «Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Σπάρτης». 6ΨΦΧΩ1Ν-ΝΒΘ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.