δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 16ης Φεβρουαρίου 2021 (πρακτικό 8)

 8ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 32/16-02-2021
Έγκριση της αριθμ.πρωτ.2067/4-2-21 ΑΔΑ Ψ7ΖΦΩ1Ν-Π75 Απόφασης Αντιδημάρχου για την επείγουσα ανάθεση  εργασιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων  Ψ85ΤΩ1Ν-ΙΘΒ
 33/16-02-2021 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης»    ΨΑ5ΡΩ1Ν-6ΝΤ
 34/16-02-2021 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED Δ.Ε. Σπάρτης»  (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 103811 )»  ΩΧΜΒΩ1Ν-3ΩΖ
 35/16-02-2021 Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ  2020»  63ΗΧΩ1Ν-Ψ5Β
36/16-02-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».   ΨΗΧΑΩ1Ν-ΗΤΨ
37/16-02-2021 Έγκριση  του  1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε)  και  1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του  έργου: «Ανάπλαση οικισμού Βέρια»  6ΖΠΟΩ1Ν-500

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.